Tillbaka till huvudmeny

Därför är avtalsuppföljning inom offentlig upphandling viktigt

Som upphandlare både får och ska man ställa krav på leverantören för att säkerställa en bra leverans under hela avtalstiden.

avtalsuppfoljning_visma
avtalsuppfoljning_visma

En väl fungerande avtalsuppföljning leder till ett effektivt inköpsarbete och säkerställer att den upphandlande myndigheten får den kvalitet de har upphandlat, till rätt pris. Det är lättare att tidigt upptäcka om leverantören inte agerar som utlovat genom att följa upp avtal. Man måste helt enkelt kontrollera att man får det man betalar för. 

Som upphandlare i offentlig sektor räcker det inte med att enbart ställa krav i avtalet med leverantören. Genom att prioritera avtalsuppföljning och genom tydliga rutiner går det att undvika brister där leverantören inte uppfyller kraven. 

6 framgångsfaktorer för bättre avtalsuppföljning

Vi på Visma Commerce hjälper med våra lösningar årligen ett stort antal upphandlande myndigheter att få kontroll på sina leveranser, kvalitet och volymer. Det har gett ett gediget underlag för att ta fram följande 6 framgångsfaktorer för bättre avtalsuppföljning: 

 1. Se till att det finns beslut, roller och avsatt tid till att genomföra avtalsuppföljning i din organisation.
 2. Fokusera din uppföljning på de avtal som är viktigast att följa upp i första hand.
 3. Sätt avtalet i fokus under hela upphandlingsprocessen – fundera över hur krav ska följas upp redan när kraven formuleras.
 4. Involvera leverantören. Avtalet är gemensamt mellan parterna.
 5. Var tydlig med att beskriva i dina upphandlingsdokument hur uppföljning ska ske.
 6. Skaffa ett verktyg för avtalsuppföljning! Det är väldigt svårt att hantera avtalsuppföljning utan ett bra it-stöd.

Vill du höra mer om Visma Contract Lifecycle Management eller se en demo? Kontakta försäljningschef Stefan Norr på stefan.norr@visma.com

Vill du veta mer om avtalsuppföljning? Läs mer om Visma CLM här!

Mest populära

 • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

  När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

 • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

  Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.

 • Räknas restid som arbetstid?

  Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.