Region Gotland stärkte sin schemaläggningsprocess och arbetet med dygnsvila

Läs hur Region Gotland förbättrat sina schemaläggningsprocesser och hantering av dygnsvila för anställdas välbefinnande.
Drivet av EU-direktiv säkerställer regionen nu minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila, vilket främjar en hälsosammare arbetsmiljö.