Den “nya normala” arbetsplatsen – vad är viktigt egentligen?

Pandemin är inte över men restriktionerna har lättat. Nya vanor och ovanor har anammats de senaste två åren. Fler och fler börjar nu återvända till organisationernas ordinarie kontor. Sällan har det funderats så mycket på hur den “nya normala” arbetsplatsen ska se ut och fungera framöver.