Integrerbart affärssystem banar väg för besparingar

Genom att integrera sitt affärssystem mot andra system t.ex. ett mobilt gränssnitt tillgängliggörs information till fler i organisationen. Samtidigt kan våra kunder spara både tid och licenskostnad.