Design – räddningen ut ur Digitaliseringsdimman

Ni har digitaliserat och infört nya lättanvända molntjänster, men ändå… det känns inte som om ni är mer effektiva. Man kan undra vad som hänt. Kanske har ni hamnat i Digitaliseringsdimman?