En utmärkt kombo av budget och analys, planering och styrning

Budget. Oavsett bransch och storlek på företaget är budgeteringsprocessen en springande punkt, både tidsmässigt och lönsamhetsmässigt. För att skapa lönsamhet och nå framgång i en verksamhet krävs struktur och projektplanering. Idag finns möjlighet att göra analyser med realtidsdata under projektet och uppföljning efter avslutat projekt. Trots detta möter jag ibland företag som inte riktigt fått ihop processen budget-analys-styrning på ett effektivt sätt.