Tillbaka till huvudmeny

Åtta områden där Sverige behöver bli mer digitalt

Visma driver aktivt opinion i en rad frågor som främjar den digitala utvecklingen i landet.

Bild: Freepik
Bild: Freepik

Vi på Visma, som tillhandahåller digitala tjänster, arbetar varje dag med företag, organisationer och andra aktörer som gör Sverige mer digitalt. Vi vet att digitaliseringen sker här och nu. Därför driver vi aktivt opinion i en rad frågor som främjar den digitala utvecklingen i landet. Åtta konkreta åtgärder där förändring skulle ge stor effekt anser vi är:

1. Att skapa förutsättningar för ett papperslöst samhälle. Det kan till exempel innebära att avskaffa kravet på fysiska kvitton, som är lagstadgat idag och att göra digitala lönebesked obligatoriska.

2. Att lagstifta krav på elektroniska fakturor. Kravet bör gälla både för mottagare och avsändare. Förutom kostnadsbesparingen tjänar miljön på det.

3. Att införa krav på digitala brevlådor till varje medborgare i Sverige. Det är framtiden och utvecklingen går tydligt åt det hållet.

4. Att skapa en mer kostnadseffektiv välfärd genom att automatisera administrativa processer. Inom sjukvården lägger till exempel läkarna idag mindre än en tredjedel av sin tid direkt åt patienter.

5. Att införa ett officiellt och nationellt digitaliseringsindex, som ett nyckeltal för grad av digitalisering av verksamheter både i privat och offentlig sektor.

6. Att integrera digitala komponenter i grundskoleutbildningen genom till exempel mer undervisning i it och programmering. Svenska elever, både tjejer eller killar, behöver få ett ökat intresse för yrken med digital kompetens och Sverige behöver kompetenssäkra framtida arbetskraft.

7. Att främja innovation och utveckling så att teknikintensiva bolag inte behöver anställa medarbetare i andra länder. Eller för den delen flytta hela verksamheten.

8. Att driva frågan om att systemlösningar blir en del av plattformen i ekonomi-, juridik- och ingenjörsutbildningar. Det är oerhört viktigt att nyutbildade akademiker har en god kunskap om de system som används på marknaden.

Visma deltar i Almedalsveckan 2017