Tillbaka till huvudmeny

Argumentera för förändring

Även de mest framsynta beslutsfattarna kan behöva hjälp att ta avgörande beslut ibland. Ser du möjligheter med ett nytt affärssystem man ännu inte inte tagit ställning till i ledningen, berätta vad du vet!

Argumentera för förändring - så motiverar du ledningen att investera i ett nytt affärssystem

Gemensamt för många verksamheter som håller sig kvar i äldre affärssystem för att “de funkar” är liten eller ingen insikt i vilka fördelar en investering i ett nytt, modernt system skulle innebära.

I de fall där ledningen på ett företag inte ser bristerna i det nuvarande affärssystemet eller inte har prioriterat att utreda möjligheterna med en modernisering, behöver de personer i verksamheten som gör det kliva fram och berätta.

Att föråldrad teknik och brister i systemstödet leder till ineffektivitet och frustration är bevisat. Och om det vill sig riktigt illa minskat engagemang hos medarbetarna som borde vara mest engagerade – och det vill ingen företagsledning.

Ge beslutsfattarna något att ta beslut kring

Att beslutsfattare inom ett företag inte har kopplat möjliga effektivitetsvinster och ökad lönsamhet till ett byte av affärssystemet beror oftast inte på ointresse, utan på okunskap på området och tidsbrist.

Genom att berätta vad du vet och vilka möjligheter du ser kan du bidra till att ni lyfter er verksamhet betydligt snabbare, än om ni väntar på att någon annan ska sätta fingret på begränsningarna.

Nyckeln i en sådan framställan är tydlighet och konkreta exempel – vad fungerar inte optimalt idag? Så skulle det kunna fungera.

I vår e-guide Så motiverar du ledningen att investera i ett nytt affärssystem får du tips på vad du bör fokusera på i din framställan för att motivera ledningen att se nyttan med ett nytt och modernt system.

Hämta e-guide: Så motiverar du ledningen att investera i ett nytt affärssystem

Mest populära

  • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

    Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.