Tillbaka till huvudmeny

Är företagsledare de nya bromsklossarna för automatisering?

Många företag håller tillbaka när det kommer till att investera i fundamental teknik, som exempelvis ett modernt ekonomi- eller affärssystem. Varför?

Vi kallar det digitalisering och vi kallar det automatisering …men egentligen är det väl modernisering och “anpassning till nu och framåt” när man tar till sig ny teknik i livet eller i arbetet? Jag undrar varför så många är avvaktande inför något som borde vara så självklart.

Hela industrialismen bygger på detta och när vi pratar om den fjärde industriella revolutionen är kopplingen mellan teknologi, fysiologi och biologi tydligare än någonsin. Tekniken finns. Möjligheterna är bevisade. Människorna har kunskapen. Ändå har vi långt kvar till att fullt ut dra nytta av möjligheterna. Här ser jag ERP-området som ett tydligt exempel där automatisering finns, men långtifrån alltid tas i bruk. Åtminstone fullt ut.

Ångrar vi någonsin anammad teknik?

Om du som jag tror på det goda i människors avsikter (utifrån deras horisont) så verkar den fjärde revolutionen för vårt bästa. Detta kan man så klart se från olika håll… men vi är nog överens om att det är en massa teknik/appar/robotar vi inte skulle vilja bli av med, som vi har vant oss vid. Företag som fungerar väl och blomstrar är viktiga på flera olika sätt för oss som individer, samt för branscher och samhället. Jag är inte ensam om min spaning att detta är en naturlig evolution, och något jag tänker allt mer på är varför många företag håller tillbaka när det kommer till att investera i fundamental teknik, som exempelvis ett modernt ekonomi- eller affärssystem.

Vi har gått från att ha prata om “Organizational Lag” – det vill säga att medarbetarna är motståndare till nya lösningar – till att inse att det lika mycket eller mer är ledning, ägare och styrelse som bromsar. Jag ser självklart detta tydligast från min horisont. Ju bättre vår bransch blir på att utveckla mot en högre grad av automatisering… desto mer förändras situationen för flera ekonomiyrken. När Unionen för ett par år sedan publicerade en lista över jobben som förändras mest av automation återfanns bland annat redovisningsekonomer, löne- och personaladministratörer samt ekonomiassistenter. Har de rätt? Och framförallt – när kommer vi tydligare märka av att företagsledare ser möjligheterna med denna ofrånkomliga förändring? Att dra nytta av erfarna medarbetares kompetens och kunskap borde vara en av de snabbaste vägarna till ökad effektivitet och lönsamhet.

4 sätt att agera som jag tror starkt på, för att driva framgångsrik förändring:

  • Många entreprenörer och ledare fokuserar främst på sin produkt/tjänst för att skapa konkurrensfördelar. Men att prioritera organisation och administration kan vara en nyckel för snabbare förändring och hållbar långsiktighet. 
  • Vilka lyssnar ni på i bolaget? Styrelser, lednings- och arbetsgrupper mår bra av att förnyas. Var finns förståelsen för möjligheterna med dagens teknik? Vilka är nyckelpersonerna för er verksamhets förändringsresa? 
  • Våga tänka om. Nya roller och ansvarsområden markerar vikten av att ni är ett bolag i förändring och sätter förnyelse i fokus på ett naturligt sätt. 
  • Vidareutbildning och erbjudande om specialisering ger ny energi till såväl medarbetare som verksamheten. När den manuella administrationen minskar öppnas nya möjligheter att jobba proaktivt med exempelvis kundtjänst och dataanalys, där mångårig erfarenhet i bolaget är värdefull.

Under årets DI CFO i Stockholm 21 september deltar jag i ett panelsamtal kring varför det är så att många drar sig för modernisering, trots att det borde vara tvärt om. Är du på plats under konferensen och ser dig som en av de som tvekar – sök gärna upp mig eller någon av mina kollegor på plats för en pratstund!

Mest populära