Tillbaka till huvudmeny

Är en molnlösning säker?

Molnsäkerhet är ett väl omdebatterat ämne i media, bland branschfolk och bland potentiella köpare av IT-lösningar. Men vad är det egentligen som skiljer säkerheten mellan en traditionell IT-lösning och en molnlösning när det kommer till säkerhet?

Är en molnlösning säker?

Säkerhetsproblematiken kring molnlösningar, där all data ligger i molnet, är ett omdebatterat ämne. Men till trots av alla de uppmärksammade skandaler med hackade molntjänster dras ofta slutsatsen kring detta att det ändå är mycket säkrare att spara data i molnet än lokalt som i traditionella IT-lösningar. Detta eftersom drift, övervakning och säkerhet tas om hand av en professionell leverantör. Dessutom är en molnlösning i utgångspunkten standardiserad. Det reducerar komplexiteten och minimerar det manuella arbetet, därigenom blir lösningen mer säker och effektiv.

När små och medelstora verksamheter ska välja lösning är det helheten – alltså både uppdateringar av mjukvaran, övervakning och back-up möjligheterna i molnet, som frigör tid, pengar och resurser.

Med en molnlösning får du hela paketet

Varje år förlorar otaliga verksamheter betydande summor på grund av dålig datasäkerhet, i detta ingår dataintrång, stöld och försök till bedrägeri. I verksamheternas lokaler exponeras datorer och hårdvara för risken av brand, stöld och vattenskador. Med en professionell leverantör av molnlösningar finns säkerhetsåtgärder som brandvägg för att hindra att externa får tillgång, en hel avdelning som övervakar driften av mjukvaran, samt säkerhetskopior av data på två olika ställen.

Köper du en molnlösning får du alltså hela paketet – även säkerhetsdelen, vilket gör att du slipper investera i kompetens och infrastruktur för att driva lösningen. Detta tar istället leverantören hand om.

6 tips för en förbättrad säkerhet nu:

  1. Hämta bara mjukvara från erkända leverantörer du kan lita på.
  2. Håll mjukvaran uppdaterad, och använde de automatiska uppdateringarna när de är tillgänliga.
  3. Ta bort browser plug-ins du inte behöver.
  4. Det är lätt att förfalska email, kolla därför alltid länkar i mail du får innan du klickar på dem.
  5. Lösenord bör ha minst 9 tecken och innehålla tal, bokstäver och specialtecken som %!#.
  6. Använd aldrig samma lösenord till allt.

Är du fortfarande osäker på om du ska välja en molnlösning, lokalt installerad eller kanske helt enkelt en hybrid? Hämta vår kostnadsfria guide så får du veta mer om vad som är för- och nackdelarna med respektive lösning.

Hämta guiden

Mest populära