Tillbaka till huvudmeny

Active Intelligence – nästa generations Business Intelligence

Active Intelligence utmanar traditionell Business Intelligence genom att möta dagens behov av data i realtid. Kraven från den digitala ekonomin driver fram nödvändiga förändringar i inställningen till modern BI. Det nya paradigmet syftar till att övervinna bristerna med traditionell, passiv BI genom att leverera kontinuerlig insikt från realtidsdata.

Active Intelligence - nästa generations Business intelligence
Active Intelligence – nästa generations Business intelligence

Traditionell BI har ett passivt tillvägagångssätt  och möter inte nuvarande krav för en datadriven verksamhet. Traditionell BI är tidskrävande och ineffektiv jämfört med nästa generations Business Intelligence.

I den digitala ekonomin har det blivit avgörande att se sin data och analyser i realtid. 

Digital ekonomi ställer andra krav

Ju snabbare en organisation kan reagera på händelser när de inträffar, desto bättre kan den konkurrera. Detta innebär att både människor och system kan hålla sig uppdaterade med realtidsinformation och analyser för att hela tiden optimera alla delar av verksamheten.

Traditionell BI klarar inte av att uppfylla dessa krav och har ett passivt tillvägagångssätt som använder förkonfigurerade, historiska datauppsättningar som representerar det förflutna i ett försök att förutsäga vad som kommer att hända i framtiden. Man kan fundera på dess förmåga att förstå och fatta välgrundade beslut om vad som händer just nu? Enkelt uttryckt var traditionella business intelligence-lösningar inte utformade för att fatta databaserade beslut i realtid.

Dynamiskt förhållande till data

Dagens organisationer behöver ett mycket mer dynamiskt förhållande till information. Där data har högt affärsvärde eftersom den speglar vad som händer just nu. Där information kontinuerligt flödar in i dagliga processer och system, så att användare kan engagera sig i det på ett intuitivt sätt när som helst, samt skapa omedelbar medvetenhet om alla aspekter av verksamheten och marknaden.

Introduktion av Active Intelligence

Vad är Active Intelligence?

Kraven från den digitala ekonomin driver fram nödvändiga förändringar i inställningen till modern BI. Det nya paradigmet syftar till att övervinna bristerna med traditionell, passiv BI genom att leverera kontinuerlig insikt från realtidsdata med uppdaterad information utformad för att fatta beslut på några sekunder och vidta omedelbara åtgärder.

Vi kallar det Active Intelligence.

Active Intelligence:

Ett tillstånd av kontinuerlig intelligens eller insikt där teknik och processer stödjer ett behov av att agera omedelbart baserat på realtidsdata.

Traditionell Business Intelligence vs Active Intelligence

Traditionell Business Intelligence

 • Använder förkonfigurerade datauppsättningar
 • Saknar en hanterad, end-to-end data pipeline med förmågan att utnyttja automatisering för att producera uppdaterad affärsdata
 • Designad för att informera, inte för att fatta snabba beslut

vs

Active Intelligence

 • Baserat på kontinuerlig intelligens från realtidsdata
 • Etablerar en intelligent data pipeline som möjliggör dynamiskt affärsinnehåll och logik
 • Designad för att sätta igång omedelbara åtgärder

De 5 största fördelarna med Active Intelligence

Active Intelligence täpper till gapet mellan det som händer i verksamheten just nu och den information och insikter du har tillgänglig. Som ett resultat skapar Active Intelligence en enorm möjlighet att öka innovationen, accelerera värdet och vässa konkurrensfördelar.

Med Active Intelligence kan organisationer:

 1. Bli medveten om och reagera omedelbart på trender, sammanhang och förändringar i verksamheten och på marknaden
 1. Gör nödvändiga justeringar i strategi, processer och digitala produkter från en minut till en annan
 1. Samarbeta bortom historiska barriärer genom att göra data tillgänglig för alla i verksamheten
 1. Förbättra affärsresultat genom att öka smidigheten och effektiviteten i arbetsprocesser och affärserbjudanden
 1. Bygg förtroende för de insikter som avslöjas och fatta snabba beslut

Läs mer om Active Intelligence och vad du kan göra för att skapa en mer datadriven verksamhet.

Ladda ner vår e-bok här