Qlik Active Intelligence™
Nästa generations Business Intelligence 

Kraven från den digitala ekonomin driver fram nödvändiga förändringar i inställningen till modern BI. Det nya paradigmet syftar till att övervinna bristerna med traditionell, passiv BI genom att leverera kontinuerlig insikt från realtidsdata med uppdaterad information utformad för att fatta beslut på några sekunder och vidta omedelbara åtgärder. Active Intelligence är ett tillstånd av kontinuerlig intelligens eller insikt där teknik och processer stödjer ett behov av att agera omedelbart baserat på realtidsdata.

Fyll i formuläret för att ladda ner e-boken.

active_intelligence.PNG

Ladda ner e-boken!

Fyll i formuläret för att få e-boken.