Tillbaka till huvudmeny

70 % anser att moderna system och ett digitalt arbetssätt är viktigt vid val av arbetsplats

En nyligen genomförd undersökning visar att moderna system och ett digitalt arbetssätt
har stor betydelse för vilket företag man väljer som sin arbetsplats.

70 % anser att moderna system och ett digitalt arbetssätt är viktigt vid val av arbetsplats

Att företaget man väljer som sin arbetsplats prioriterar moderna system och ett digitalt arbetssätt är viktigt för många, oavsett var i karriären man befinner sig. Det framgår av en undersökning initierad av Visma Software under februari.

Frågan som ställdes var: I din karriär framöver, ser du moderna system och ett digitalt arbetssätt som avgörande för den arbetsplats du väljer och de roller du tar dig an? Med frågan vill vi ta pulsen på vilken betydelse digitaliseringsmognad har på företags attraktionskraft.

Av de svarande höll 70 procent med om påståendet, varav 42 procent instämmer starkt. Var man befinner sig i karriären och livet verkar också spela mindre roll för vad man tycker i frågan, men bland de som instämmer starkt återfinns de flesta som – sett till ålder – befinner sig i början av sin karriär eller som är på väg ut på arbetsmarknaden.

Kommer vi få svårt att hitta rätt medarbetare och kollegor?

Ja, för företag som avvaktar digitalisering och förnyelse är risken att bli förbisedd stor, enligt vår erfarenhet. Allt fler vänjer sig vid att “allt bara funkar” samt att tekniken finns som ett självklart stöd. Med moderna system vänjer man sig snabbt vid ett proaktivt sätt att jobba, då är det svårt att gå tillbaka.

Och även om administrativa system kanske inte är det första man tänker på när man pratar om digitalisering, är det ofta modernisering av just den basala tekniken – exempelvis företagets affärssystem – som sätter grunden.

Vill du bolla dina tankar kring vad du och ditt företag kan göra för att inte tappa er attraktionskraft som arbetsgivare? Vi ger dig gärna några konkreta exempel på hur ett modernt affärssystem kan ge verksamheten och medarbetarna ny energi.

Hör av dig!

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes online av YouGov på uppdrag av Visma Software. Antalet respondenter var 539 sett till att endast svar från de som angivit att de arbetar räknades. På denna fråga avstod 14 procent från att svara. Undersökningen genomfördes i februari 2022.