Tillbaka till huvudmeny

6 skäl till varför 1:1-möten inte är en bra feedbackmetod

Öppnar du din kalender måndag morgon, tar ett djupt andetag och… suckar? Många känner igen sig i långa rader av möten, vilket gör det omöjligt att få något ”fokusarbete” gjort.
För en HR-expert kan detta minst sagt vara en utmaning. Eftersom ditt jobb är fokuserat på människor verkar oändliga 1:1-interaktioner oundvikligt. Men är det verkligen det mest effektiva sättet att samla in feedback?

Fördelen med att ha 1:1-möten

Låt oss ta det från början, dina medarbetare behöver ha 1:1-möten.
Om de har 1:1-möten regelbundet är sannolikheten tre gånger större att medarbetarna är engagerade. Dessa möten hjälper också till att öka produktiviteten, samt minska omsättningen på personal – eftersom 80 % av de som lämnar brukar nämna bristen på feedback som sin främsta anledning till att de slutar.
Linjechefer presterar bättre själva om de regelbundet har 1:1-möten med sitt team, och det stärker relationen mellan teamledaren och medarbetarna i teamen – vilket skulle kunna anses avgörande, eftersom att ha en ”dålig chef” också är en av de vanligaste anledningarna till att lämna företaget.

Utmaningen med att använda 1:1-möten för feedback från medarbetare (och varför pulsmätningar är ett bättre alternativ):

 1. De är för tidskrävande
  Även för små företag kommer det att ta för lång tid att sitta ner med alla individuellt – särskilt om du följer 1:1 bäst praxis (vilket innebär möten på veckobasis). Och det är bara tiden för själva mötena. Utöver detta tillkommer även att sammanställa feedback, analysera den samt att identifiera vanliga problem. Det är helt enkelt inte tidseffektivt.
 2. Människor är inte alltid ärliga
  Som HR-expert är det svårt att skapa en nära personlig relation med alla – och det kan finnas en kultur av misstro mot människor i rollen. Det betyder att du sannolikt inte kommer att få en öppen, ärlig feedback från ett samtal ansikte mot ansikte, vilket gör övningen meningslös.
 3. Våra omedvetna fördomar
  Vi har alla omedvetna fördomar, hur mycket vi än försöker undvika dem. Om du genomför 1:1-möten med olika teammedlemmar kan det vara svårt att lägga dina förutfattade meningar åt sidan till 100 %.
 4. Svårt att kvantifiera feedback
  För att HR-avdelningen ska behålla en strategisk funktion – och det är något vi helt och hållet tror på – måste du ha ett datadrivet tillvägagångssätt. Även om du kan sammanställa den individuella feedback du får från 1:1-möten, kommer det att ta mycket tid och analytiskt kunnande att få det rätt.
 5. Lätt att glömma
  Kommer du alltid ihåg varje detalj i samtalen du har? Det är osannolikt. Du kan vara den bästa antecknaren i världen, men det kommer att bli svårt att ha en ordentlig konversation samtidigt.
 6. Inget sätt att identifiera mönster
  Varför samlar du in feedback i första hand? Antagligen för att identifiera prioriteringar i din organisation, i allt från utmaningar i ledarskap till om människor känner sig obekväma med att arbeta på kontoret. Om du inte använder en datadriven feedbackmetod är det nästan omöjligt att upptäcka mönster över tid.

Använd Visma Engage för att hjälpa dina chefer att veta hur man genomför ett bra 1:1-möte

Ditt förhållningssätt till medarbetarnas input kan (och borde förmodligen) vara mångfacetterat. Men det första steget bör vara att skicka en pulsmätning, av alla skäl som vi har förklarat ovan. Så vad händer sedan?
När du har fått resultaten kan du snabbt se vad du ska fokusera på härnäst. Du kan också se vad enskilda team pratar om och hur de mår – och det är där dina linjechefer kommer in.
Kanske ger du dem en mötesmall inför dess performance-review eller tipsar om teman att diskutera under ett 1:1 – oavsett hur, kan du dela teamets resultat för att fokusera rätt och därigenom få dem att använda sin tid effektivt.

Till exempel: Kämpar säljteamet med sitt välbefinnande? Deras chef kan då fokusera på frågor om välbefinnande och stressnivåer.

Visma Engage: testa gratis i 21 dagar

Läs mer här:
https://www.visma.se/talent-management/medarbetarengagemang

Blogginlägget är hämtat och översatt från vår partner Qlearsite. Skapat av Content Marketing Manager, Lydia Watson.

Mest populära