Tillbaka till huvudmeny

5 skäl att automatisera er lönehantering

Vill du effektivisera företagets lönehantering och få mer tid över för annat? Då bör du fundera på att automatisera löneprocessen.

Manuell hantering av löner kan vara tidskrävande. Genom att automatisera hela eller delar av processen finns goda möjligheter till effektivisering och tidsbesparingar. I det här blogginlägget lyfter vi olika fördelar med en automatiserad löneprocess. 

  1. Spara tid

Många delar av löneprocessen kan vara komplicerade och tidsödande eftersom flera olika parametrar ska vägas in, såsom OB, semester och övertid. Dessutom innebär det ofta att de anställda behöver sitta i flera system för att logga olika aktiviteter. Genom att automatisera delar av löneprocessen frigörs istället tid som gör att de anställda kan fokusera på andra, mer värdeskapande uppgifter. För de som är ansvariga för lönehanteringen kan rena rutinuppgifter, som att beräkna skatter manuellt, istället automatiskt utföras av systemet. Det går dessutom mycket snabbare.

  1. Minska risk för misstag

Mänskliga fel är oundvikliga, men med automatiserad lönehantering minskar risken för misstag avsevärt. Systemet beräknar löner och skatter enligt fördefinierade regler, vilket eliminerar risken för misstag och minimerar kravet på manuell övervakning.

  1. Få en bättre datahantering

En automatiserad process gör det lättare att hantera och analysera lönerelaterad data. Du kan dra nytta av denna information för att fatta välgrundade beslut och optimera personalhanteringen.

  1. Framtidssäkra företaget

Framtidens lönehantering flyttas allt mer upp i molnet och det finns ingen återvändo, så om du inte har börjat arbeta digitalt än är det dags för att hänga med i utvecklingen. Ett modernt, genomtänkt lönesystem har exempelvis innovativ teknik som API:er kopplade till andra system, vilket gör att systemen kan prata med varandra och att flera moment kan automatiseras. Ett modernt system bidrar även till att öka företagets konkurrenskraft. 

  1. Var alltid uppdaterad

Skatteregler och lagar förändras ständigt. Men med ett modernt system som möjliggör automatiserad lönehantering behöver du inte oroa dig för att hela tiden vara uppdaterad kring nya regler och bestämmelser. Detta eftersom systemet automatiskt implementerar nya regler och föreslår justeringar.

HR-plus – ett framtidssäkrat och intuitivt lönesystem 

För att hjälpa ditt företag att automatisera lönehanteringen har vi på Visma Enterprise utvecklat verktyget HR-plus. HR-plus är en lönetjänst i molnet med ny teknik som säkerställer en automatiserad och kvalitetssäkrad löneprocess, vilket effektiviserar era arbetssätt och förenklar arbetet för alla som arbetar med lön inom företaget. Tack vare öppna API:er kan du skapa integrationer för att knyta ihop processer och flöden som korsar gränserna mellan lönesystemet och andra stödsystem.

I vårt lönesystem behöver du enbart fokusera på lönerna – vi tar hand om allt det tekniska. Säkerheten behöver du inte bekymra dig över då vi givetvis är ISO-certifierade enligt standarderna 9001, 14001, 20000, 27001 och 27018. Vi garanterar en hög nivå av säkerhet och sekretess och att känslig information hanteras korrekt av behörig personal med tillgång till relevant data.

Fördelar med automatiserad lönehantering i korthet

En automatiserad lönehantering hjälper till att effektivisera arbetet och spara värdefull tid. Istället för att lägga tid på vissa manuella, tidskrävande uppgifter kan de anställda fokusera på kärnverksamheten. En annan vinst, utöver de fem fördelar vi lyft ovan, bidrar även en effektiv och korrekt lönehantering till nöjdare anställda. Att slippa frustrationen över försenade eller felaktiga utbetalningar kommer uppskattas av samtliga medarbetare. 
Om du är intresserad av att veta mer om hur ditt företag kan effektivisera lönehanteringen med HR-plus får du gärna kontakta oss på Visma Enterprise för mer information.

Mest populära