Tillbaka till huvudmeny

5 sätt att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Hur många gånger om dagen frågar du ”hur mår du?”, och hur många gånger om dagen får du samma fråga? Viktigaste av allt, hur många gånger var du ärlig när du svarade?

Vi tenderar ofta att dölja hur vi verkligen känner för att vi inte vill vara en börda, ses som svaga eller för att vi inte vill att våra ledare ska tro att vår mentala hälsa påverkar vår prestation.

Men här är grejen: ju mer vi pratar om mental hälsa, desto större chans har vi att få slut på stigmat kring det.

Att kunna tala öppet om hur vi verkligen känner är avgörande, och linjechefer och HR-team kan hjälpa till att skapa en miljö där människor känner sig bekväma och hörda. 

Så här börjar du:

1. Regelbundna check-ins

Vanliga 1:1-samtal är kanske inte är det mest effektiva sättet att samla in feedback från hela organisationen, men de hjälper dig att hålla dig ajour med dina team och förhindra att större problem uppstår.

Fördelar med att ha vanliga 1:1-samtal:

 • Ökar medarbetarnas engagemang och bygger ömsesidigt förtroende
 • Identifierar problem tidigt så att medarbetare kan få det stöd de behöver i tid
 • Ser till att du kontinuerligt stämmer av välbefinnandet

Så här kan arbetsgivaren ge support:

 • Uppmuntra chefer att ha öppna samtal med sina medarbetare om hur de mår
 • Se till att medarbetarna vet att de kan prata om både hem- och arbetsfrågor
 • Upprätthåll regelbunden kommunikation med alla medarbetare, särskilt de som arbetar isolerat, till exempel med månatliga teammöten och regelbundna telefonsamtal.

Tips: Fråga dina medarbetare hur era 1:1-samtal ska fungera utifrån deras behov.

2. Policy och rutiner som stöttar medarbetarnas välbefinnande

Enligt forskning kostar psykisk ohälsa arbetsgivare mellan 33 och 42 miljarder € om året. Psykiska svårigheter är också den största orsaken till sjukfrånvaro, så det lönar sig verkligen att investera i en bred strategi för mental hälsa.

Välbefinnande bör vara en prioritet för varje organisation och en policy för mental hälsa måste vara genomtänkta och tydligt kommunicerad med hela företaget.

Att tänka på när du skriver ett ramverk för välmående:

 • Hälsa och säkerhet – hälsa och säkerhet på jobbet handlar inte bara om att förhindra att människor blir sjuka eller skadade. Det handlar om att främja positivt välbefinnande, öppna samtal och att bygga förtroende.
 • Arbetstid – långa arbetstider, inga pauser och snäva deadlines är några av anledningarna till att människor känner sig stressade på jobbet. Se till att alla tar ledigt och glöm inte att föregå med gott exempel.
 • Sjukfrånvaro – om någon behöver ledigt på grund av sin psykiska hälsa är det viktigt att ta förfrågan på allvar och vara stöttande. Det är också viktigt att höra av sig  regelbundet under deras frånvaro.

Tips: Se till att det finns ett ramverk för välbefinnande som är inkluderande och att det stödjer människor när de går igenom svåra tider.

3. Utbilda dina linjechefer

Sättet du hanterar och stöttar din organisation eller team när de går igenom utmanande tider kan forma hur de klarar sig och återhämtar sig.

Linjechefer är den snabbaste vägen till dina medarbetare och behöver därför rätt stöd och utbildning.

Vad organisationer kan göra:

 • Ge utbildning om mental hälsa och stresshantering – inklusive hur man ser tecken och hur man har stödjande samtal med sina team.
 • Ha tydliga riktlinjer för chefer för att hantera psykiskt mående

Tips: Hjälp dina linjechefer till framgång. Ge dem rätt utbildning och motivera dem. Det är trots allt de som har den närmaste relationen med sina medarbetare och märker när något inte står rätt till.

4. Arbetsmiljön

Även om många av oss jobbar hemifrån är arbetsmiljön fortfarande något som alla ledare behöver ta hänsyn till. Ljudnivåer, temperatur och ljus kan påverka välbefinnandet avsevärt. Se till att fråga dina medarbetare om hur man kan förbättra kontorsplatsen, både hemma och på kontoret.

Vad organisationer kan göra:

 • Kontorslayout – kontor med öppen planlösning är bra för samarbete och innovation. Det är dock viktigt för organisationer att det finns utrymme för tyst arbete med avskildhet och koncentration.
 • Kontorsmöbler – att ge anställda flexibilitet i kontorsmöbler och arbetsplatser är förknippat med minskad sjukfrånvaro och större arbetstillfredsställelse. Bevisen tyder på att det är viktigt att överväga ergonomi, inklusive justerbara stolar och skrivbord.
 • Ljus och temperatur – både belysning och temperatur har betydande inverkan på det fysiska och psykiska välbefinnandet i ett kontor med öppen planlösning, och ledare bör vara proaktiva när det gäller att ta itu med frågor som lyfts fram av medarbetarna.

Vårt råd: Designa kontorsmiljöer för att tillgodose varierande uppgifter och specifika behov. 

Säkerställ att det finns möjlighet till samarbete såväl som ytor som kräver mer koncentration. 

5. Ge externt stöd

Ofta är chefer inte medvetna om alla sätt de kan hjälpa sina medarbetare på. Se till att alla förstår hur psykisk hälsa hanteras på arbetsplatsen och vilket stöd som finns. Din organisation kan också informera om externa källor för mer information och råd. 

Tips: Människor kan känna sig obekväma när de pratar om sin psykiska ohälsa med linjechefer eller kollegor och det är här en undersökning kan hjälpa. Regelbundna pulsmätningar ger dig en bättre känsla för hur dina medarbetare mår och om medarbetare behöva extra stöttning. 

Blogginlägget är hämtat och översatt från vår partner Qlearsite. Skapat av Teodora Penkova, Marketing Executive.

Mest populära