Tillbaka till huvudmeny

3 saker vi måste prata mer om för att sänka tröskeln till molnet

Som produktchef för ett nytt ekonomisystem med en mångårig ekonomimotor ser Karin tre tydliga områden som många företag har funderingar kring, inför ett eventuellt steg till molnet.

Karin Grawsiö, produktchef Control Edge

När jag summerade de första 230 dagarna med Control Edge för drygt ett år sedan lyfte jag fram hur kännedomen kring moderna system ökat markant. Då var det lika delar en generell observation som något jag och mina kollegor tydligt märkte i våra möten och samtal. I dag känns förståelsen för vikten av modernisering helt befäst, men funderingarna inför ett eventuellt systembyte är ofta samma – och de handlar ofta om molnet som plattform.

Framförallt – som jag upplever det – kretsar dessa funderingar kring tre saker: 

  • Helheten. Att ekonomisystemet ofta bara en del av företagets totala systemmiljö leder ofta till nya insikter, som påverkar såväl val av lösning som företagets vision framåt. 
  • Säkerhet. Många känner fortfarande en osäkerhet inför att lägga sina finansiella data i molnet.
  • Funktionalitet. Många förutsätter att de inte kan “få allt” om de väljer ett ekonomisystem i molnet.

När man inser behovet av att se över hela sin systemkarta kan det till en början kännas övermäktigt. De nya erfarenheter och insikter kring hur företag resonerar när man ser över sin helhet som jag och mina kollegor samlat på oss under det senaste året har stärkt oss mycket som rådgivare, bollplank och leverantör. 

Att vara en del av våra kundens process att se vilka nya dörrar som kan öppnas, och inse vilka gamla som behöver stängas är mer centralt och viktigt än någonsin i vårt erbjudande. Att insikten om vad exempelvis automatisering kan innebära när det görs fullt ut är ögonöppnande för många visar tydligt att vi och våra branschkollegor fortsatt har en viktig uppgift, och att vi troligtvis kan lägga i både en och två extra växlar för att förmedla det.

Tydlig framtidsvy gör det enklare att omvärdera synen på molntjänster

Att många tänker att de inte kan “få allt” om de väljer ett ekonomisystem i molnet beror ofta på att det historiskt sett ut så. Här sticker vårt ekonomisystem ut genom att erbjuda mycket av den djupa funktionalitet som traditionellt förknippas med lokala installationer. Och att det som utgör grund för ett modernt arbetssätt såsom automatisering, självbetjäning och spårbarhet är självklarheter för oss som får många vi möter att omvärdera sin syn på molntjänster.

Att vi valt att “lyfta” ett etablerat, stabilt och uppskattat ekonomisystem till en ny plattform (molnet) och där bygga vidare på det är vår nyckel till framgång. Hade vi börjat om och byggt en ny lösning hade vi inte varit där vi är idag lika snabbt. För de av våra kunder som väljer att gå över till molnlösningen är det enkelt – man känner igen sig i systemet, det som tidigare var anpassningar är nu standard och ett urstarkt API finns tillgängligt för alla typer av integrationer. Att vi håller fast vid lokalt styrd utveckling, lokal support och att erbjuda proaktivt stöd för att stötta våra kunder är jag övertygad om också spelar stor roll för våra kunders framgång. Vi vill fortsätta vara det självklara alternativet för företag som söker ett ekonomisystem som inte värjer för de mer komplexa behoven.


Och så detta med säkerhet. I dag är det nästan alltid säkrare att välja en molnlösning, än att fortsätta jobba i sitt äldre system. Att många känner en osäkerhet kring att lägga sina finansiella data i molnet har jag full förståelse för och här avsätter vi gärna tid för att alla som berörs ska ha full förståelse för vad det innebär att flytta till molnet sett till säkerhet. Alla frågor vi får kring såväl lagring, privacy och backup är högst relevanta. Vi är också alltid 100 procent öppna med hur vi jobbar kring säkerhet och integritet samt hur data hanteras och lagras, det finns öppet att se för alla våra produkter på det vi valt att kalla Visma Trust Center

Den grundläggande tryggheten med molnet kommer alltid vara att inga egna servrar eller resurser som säkerställer säkerheten behövs, att det ingår i tjänsten. Men de vardagliga exemplen är också många – som exempelvis möjligheten att slippa jobba med filintegrationer.

Vi avsätter gärna tid för att alla som berörs ska ha full förståelse för vad det innebär att flytta till molnet, sett till säkerheten.

Öppen dialog, Machine Learning och AI i fokus framåt

I dagarna startar vi upp vår referensgrupp för Control Edge när representanter från våra kunder samlas för att bidra till produktens utveckling. Alla kunder har möjlighet att delta och vi kommer vara en bra mix av företag som är helt nya till Control Edge, och de som valt att migrera från Visma Control efter många år på vår traditionellt installerade lösning. Bland annat ska det bli spännande att höra deras tankar kring Machine Learning och AI – tekniker vi kan använda oss av mycket mer för att addera ännu mer smartness till ett redan kompetent ekonomisystem. 

Många tidigare bra idéer, lösningar och förbättringar har en direkt koppling till vårt arbete med tidigare referensgrupper och i och med att vi nu kommer igång med forumet för vårt snabbväxande ekonomisystem Control Edge faller ytterligare en viktig bit på plats.

Vill du veta mer om Control Edge?
Lyssna in till något av våra webbinar!

Läs mer och anmälan

Mest populära