Tillbaka till huvudmeny

Vismas internationella AI-grupp – För att ligga i framkant inom Artificiell Intelligens

Artificiell intelligens (AI) har under många år varit, och fortsätter än idag att vara ett mycket omtalat ämne. Som en ledande och snabbväxande spelare på den nordiska IT-marknaden är det för oss på Visma viktigt att ligga i framkant när det kommer till ny teknik, och dela kunskap och erfarenheter inom koncernen. Ett initiativ för att möjliggöra utveckling och kompetensöverföring inom AI-området är vår internationella AI-grupp.

Artificiell intelligens (AI) har under många år varit, och fortsätter än idag att vara ett mycket omtalat ämne. Ni är säkert många som har hört talas om filmen “År 2001- ett rymdäventyr” från 1968. Den handlar bland annat om samverkan mellan mänsklig och artificiell intelligens. Något som på den tiden då filmen skapades var fiktivt, är idag verklighet och antalet AI-lösningar fullkomligt skjuter i höjden.

Som en ledande och snabbväxande spelare på den nordiska IT-marknaden är det för oss viktigt att ligga i framkant när det kommer till ny teknik. Vi strävar ständig efter att öka vår kunskap inom nya områden för att anpassa oss till den föränderliga värld vi lever i. 

På Visma är vi idag ca 7200 medarbetare och har med vår storlek stor kapacitet och kompetens att både utveckla och tänka nytt kring teknologi, något vi bland annat gör genom interna nätverk och forum. Ett av dessa nätverk är vår internationella AI-grupp som diskuterar det högaktuella området artificiell intelligens.

Nätverk för artificiell intelligens på Visma

Michael Håkansson, Customer Experience Manager på Visma

Sedan september 2016 har det på Visma funnits en internationell AI-grupp. Nätverket riktar sig till alla i Visma som jobbar med AI, eller ser att AI kan appliceras i deras arbete. Gruppens syfte är att hålla varandra uppdaterade om vad som händer inom AI i olika delar av Visma och i resten av världen, samt dela erfarenheter och idéer.  En av gruppens medlemmar, Michael Håkansson som är Customer Experience Manager på Visma, har varit med sedan gruppen startades och berättar nu mer om initiativet. 

– Eftersom vi jobbar i en stor koncern där avancerad teknologi är en del av vår vardag är det viktigt att vi har kanaler att dela information och erfarenheter genom. Det gör att vi slipper uppfinna hjulet om och om igen. Vi kan istället fokusera på att finna nya områden där vi kan applicera våra teknologiska lösningar.

Internationell AI Konferens i Stockholm

AI-mötena hålls virtuellt ca en gång i månaden. Utöver dessa möten har det även hållits halvårsvisa konferenser – en i Köpenhamn, en i Oslo och en i Stockholm. På konferenserna samlas deltagare under en heldag för att diskutera AI i Visma, och ur ett bredare perspektiv. Den senaste konferensen hölls i Stockholm med 40 deltagare från olika länder och ytterligare 15 som deltog virtuellt.

– Konferensen startade med att Pedro Romera, EMEA Business Development Manager för AI/ML/Big Data i Amazon Web Services, berättade om hur Amazon arbetar med AI och machine learning i sin organisation. Därefter bestod dagen av två delar. Första delen fokuserade på teknologi medan den andra delen avhandlade AI ur ett business-perspektiv. Det diskuterades alltifrån hur man på bästa sätt bygger och tränar machine learning-modeller som inte är partiska, till hur man skapar algoritmer som ska förstå sig på mänskligt språk. Data Management var även det ett område som togs upp. Diskussionen handlade om vad vi behöver få på plats för att kunna jobba mer effektivt med vår data. Det diskuterades även robotic process automation (RPA) samt hur koncepten blockchain och machine learning kan kombineras.

Konferensen avslutades med en middag på stan där nya kontakter knöts och diskussionerna kring AI fortsatte.

– Det är under den här typen av sociala aktiviteter som nya idéer på projekt och samarbeten brukar blomma upp. Av den anledningen är den sociala avslutningen en så viktig del av ett sånt här evenemang. menar Michael

Michael, vad tar du med dig från konferensen i Stockholm?

– Det jag tar med mig är dels en uppdaterad bild av vad vi gör idag inom AI, men framförallt inspiration till nya projekt. Att även se att jag har så många duktiga kollegor runt mig är också det fantastiskt. Vi får heller inte glömma det utökade kontaktnät dessa konferenser leder till. Att få en inblick i vilka projekt och vilka som arbetar med AI inom organisationen är väldigt värdefullt. Det gör att jag vet var jag kan vända mig för diskussion eller hjälp i olika frågor kopplat till området. 

Läs mer om Artificiell Inelligence på Visma här!

Mest populära

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.