Tillbaka till huvudmeny

Vismas affärsbarometer undersöker affärsläget bland småföretagare

Under oktober genomför vi vår Affärsbarometer som sammanfattar småföretagares tro på kommande försäljning och inköp. Detta är sjätte gången som affärsbarometern genomförs, andra gången i år. I våras kunde vi se en ökad optimism kring kommande försäljning bland företagen, kommer vi att kunna se samma indikation efter höstens undersökning?

I våras var varannan företagare optimistisk
För sex månader sen visade affärsbarometern att nästan hälften av de mindre företagen i landet räknade med ökad försäljning det kommande halvåret. Sex månader tidigare delades den framtidstron bara av var tredje företagare.

Däremot var småföretagarna inte lika optimistiska när det gällde inköpen utan där rådde det fortfarande en viss osäkerhet kring konjunkturen. Var tredje företagare uppgav att de räknade med ökade inköp de närmaste sex månaderna, medan under hösten 2013 delades denna tro endast av var fjärde företagare.

Småföretagsbarometrar bekräftar konjunkturläget
Småföretagsbarometern som genomförs av Swedbank i samarbete med Företagarna visade i våras att konjunkturen var låg. Dock spådde småföretagarna en ökad konjunktur framöver då nästan var fjärde företag planerar att nyanställa under det kommande året. Även e-bokföringsföretaget Speedledgers småföretagsbarometer bekräftar på ett försämrat konjunkturläge i våras, men att företag trodde på att försäljningen skulle öka under kommande halvåret.

Kommer vi att se samma resultat i höst?
Kommer vi efter höstens resultat kunna se samma optimism som vi såg för ett halvår sedan? Eller kommer resultatet visa på en osäkrare tid? Kommer inköpen att öka i samma takt som försäljningen eller kommer försiktigheten kring inköpen att fortsätta? Om ett par veckor kommer vi att veta.

Vismas affärsbarometer största undersökningen i sitt slag
Affärsbarometern är, med sina drygt 1600 deltagare, idag den största barometern som undersöker försäljning och inköp hos småföretagare i Sverige. Undersökningen genomförs av Visma Advantage två gånger om året och sammanfattar trender inom följande områden:

  • Företagets förväntade ökning eller minskning av försäljning de kommande sex månaderna
  • Orsaker till företagets ökande/minskande försäljning
  • Företagets förväntade ökning eller minskning av inköp de kommande sex månaderna
  • Viktigaste kriterier vid inköp
  • Miljöhänsyn vid inköp

Undersökningen pågår
Höstens undersökning pågår just nu. Resultaten kommer att publiceras under v 42, bland annat på www.visma.se/affarsbarometer.
Vill du få resultatet mejlat direkt till dig? Skicka ett mejl till [email protected] så fixar vi det.

Mest populära