Tillbaka till huvudmeny

Vismas affärsbarometer 2013 undersöker affärsläget hos småföretagare

Två gånger om året, i mars och i oktober, undersöker vi på Visma Advantage affärsläget hos småföretagarna. Vismas affärsbarometer är störst i sitt slag med sina drygt 1600 svarande.

Att förutsäga ekonomisk framtid är svårt. Det är vanligt att man prickar fel. Ett sätt att försöka kartlägga hur ekonomin kan komma att utvecklas är att fråga företagare om deras verksamhet och hur de ser på framtiden.

Detta är bakgrunden till att vi tar fram Vismas affärsbarometer två gånger om året. Vårens undersökning är nu i full gång och resultatet publiceras i månadsskiftet mars-april.

Eftersom de mindre företagens betydelse för svensk ekonomi hela tiden ökar – och konjunkturen just nu är osäker – ser vi på Visma med spänning fram emot vad vårens undersökning visar. Tills vidare kan du se resultatet av undersökningen från i höstas här

Affärsbarometerns fokusområden

 • Tron på företagets ökande/minskande försäljning kommande sex månader
 • Orsak till företagets ökande försäljning
 • Orsak till företagets minskande försäljning
 • Tron på företagets ökande/minskande inköp
 • Viktiga kriterier vid inköp
 • Miljöhänsyn vid inköp

Vad visar resultatet?
Under 2012 visade undersökningens resultat att företagare fruktade att deras försäljning skulle minska det närmsta halvåret, vilket är ett tydligt tecken på att vi var på väg in i en lågkonjunktur. Resultatet visade även att kvalitet var viktigare än pris när företagare skulle göra sina inköp.

Efter höstens resultat tror jag att vi i vårens undersökning kommer få en positivare bild från småföretagarna. Vi har sett på andra håll att konjunkturen är på väg uppåt igen efter en svacka, och jag tror att detta kommer att synas bland småföretagarnas svar. När det kommer till inköpskriterier tror jag att vi fortfarande kommer se kvalitet och pris i topp.

Förbättring i vårens undersökning
Vi har i vårens undersökning gjort en förbättring som vi tror kommer att förtydliga undersökningens resultat. I tidigare undersökningar kunde de svarande välja det kriterium som de ansåg viktigast när de gjorde inköp, vilket resulterade i att kvalitet och pris alltid hamnade i topp. I vårens undersökning kan de istället rangordna kriterierna beroende på hur viktiga de är vid inköp. Detta tror vi kommer ge en mer nyanserad bild av vilka inköpskriterier som väger tyngst.

Läs mer på visma.se/affarsbarometer »

Mest populära

 • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

  Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

 • Beräkna dygnsvila i realtid

  Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.