Tillbaka till huvudmeny

Visma TransPA samverkar med dina andra system

Vårt fokus är att leverera den bästa lösningen för allt som handlar om personal, samt att integrera med andra system inom transport – exempelvis sådana som hanterar fordon och färdskrivare.

Visma TransPA samverkar med dina andra system
Visma TransPA samverkar med dina andra system

Ingen kan vara bäst på allt, sägs det. Det gäller inte minst inom mjukvarubranschen. Att täcka in allt i ett system är en utmaning, framförallt för den spetsfunktionalitet som ofta krävs (eller underlättar) inom transportbranschen.

Med vår lösning Visma TransPA har vi ett tydligt fokus på att leverera den bästa lösningen för allt som handlar om personal, samt att det ska vara enkelt att integrera med andra system (som i sin tur är bäst på “sin” sak) inom transport – exempelvis sådana som hanterar fordon och färdskrivare.

Ett centralt arbetsflöde i Visma TransPA är tidrapportering – attest – löneberäkning. Den anställde fyller i sin tidrapport i sin mobiltelefon, arbetstiderna attesteras av en arbetsledare och lönen räknas ut automatiskt med transportavtalet som grund.

När en chaufför har kopierat sitt färdskrivarkort och filerna finns på företagets lagringsplats kan TransPA läsa in dem via vår integration. På så sätt får både chauffören och den attesterande chefen färdskrivarens tider som ett jämförelseunderlag emot tidrapporten. TransPA har integrationer och kan hämta färdskrivardata ifrån Idha-Online, C200, Optac-3, Dynafleet och TIS-web.

Säkerställ giltigt förarbevis och trafiktillstånd

Som arbetsgivare i transportbranschen har du ett ansvar för att dina chaufförer och underentreprenörer har giltigt förarbevis och trafiktillstånd när de utför arbete åt dig. Med Visma TransPA kan du få hjälp med detta, genom att integrera BKY-förfrågan i systemet

BKY (Behörighetskontroll Yrkestrafik) är en tjänst som tagits fram av transportbranschens intresseorganisationer och är sammankopplat med Transportstyrelsens register över förarbehörigheter. Tjänsten är öppen för alla transportföretag.

Visma TransPA kan varje dag skicka en förfrågan till Transportstyrelsen för att kontrollera att chaufförernas förarbevis och underentreprenörers trafiktillstånd fortfarande är giltiga. Om någon av dina chaufförer förlorat en behörighet eller ett tillstånd saknas får du automatiskt larm om detta via SMS eller e-post.

Vill du se hur det fungerar?
Boka en webbdemo med mig eller någon av mina kollegor!

Boka webbdemo av Visma TransPA

Vill du bekanta dig ytterligare med oss och vår lösning är vår e-guide Digital tidrapportering och personalplanering i transportbranschen ett tips.

Mest populära