Tillbaka till huvudmeny

Visma belönas för insatser inom IT-kompetensfrågorna

Vi är i år extra stolta över att Visma Spcs, vårt största bolag i koncernen med huvudsäte i Växjö, har blivit utsedda till vinnare av Stora IT-kompetenspriset 2017.

Som en ledande och snabbväxande spelare på den nordiska IT-marknaden är det för oss på Visma helt avgörande att vi har kompetenta och engagerade medarbetare, inte bara nu utan även i framtiden. Samtidigt verkar vi inom en bransch där efterfrågan på kompetens ofta är större än tillgångarna på arbetsmarknaden. Vi tar titt som tätt del av prognoser som indikerar att IT-kompetensbristen kommer fortsätta att öka de närmaste åren. Detta är inga nyheter, men en fråga som är ständigt närvarande för oss och våra konkurrenter. 

Som den stora arbetsgivare Visma är har vi både möjligheter och ansvar att själva lyfta frågorna kring Sveriges nutida och framtida IT-kompetens. Vi är i år extra stolta över att Visma Spcs, vårt största bolag i koncernen med huvudsäte i Växjö, har blivit utsedda till vinnare av Stora IT-kompetenspriset 2017.

Stora IT-kompetenspriset delas årligen ut i samband med Digitala Veckan, som är en del av initiativet IEC. IEC är ett icke vinstdrivande nätverk som på flera sätt arbetar för att uppmärksamma frågor gällande utbildning, FoU, kunskapsutbyte och kompetensförsörjning inom den digitala sektorn. IEC:s vision är att Linnéregionen ska bli norra Europas mest attraktiva IT-region att bo, arbeta och verka i.

Foto: IEC.
Visma Spcs tar emot Stora IT-kompetenspriset 2017. Från vänster: Sanna Lindqvist (Visma), Anna Tenje, ordförande i Växjös kommunstyrelse (M) och Peter Härder (Visma). Foto: IEC

Stora IT-kompetenspriset går till det företag eller den organisation som utmärkt sig inom utbildning och kompetensutveckling. Vinnaren är den som både arbetat strategiskt och engagerat med kompetensutveckling av egen personal och samverkat med utbildningsanordnare/ studerande kopplat till IT-relaterade utbildningar för att säkra den framtida kompetensförsörjningen på ett föredömligt sätt.,
skriver IEC på Digitala Veckans hemsida.

Här möter vi några av eldsjälarna bakom Visma Spcs:s arbete kring IT-kompetensfrågorna internt och externt.

Peter Härder, Team Manager

Peter har arbetat på Visma sedan han blev färdig med sina högskolestudier 1995. Efter ett par år på supportavdelningen började han jobba med mjukvarutestning för att därefter bli Test- & Kvalitetschef 2001. I dag är Peter chef för Micro Cloud Assets som jobbar med tilläggstjänster till Vismas olika ekonomisystem. Han är även involverad i rekryterings- och kompetensförsörjningsfrågor.

Hur ser ert samarbete med de lokala lärosätena ut?

Vi samarbetar på flera olika nivåer. Givetvis med Linnéuniversitetet som är den stora lokala aktören, men även med gymnasiet där Teknikprogrammet numera har ett fjärde år med påbyggnad inom programmering. Yrkeshögskolor inom IT är vi också engagerade i. På senare tid har vi dessutom börjat synas på LTH för att göra Visma ännu mer känt för studenterna nere i Lund. 

Vi genomför många aktiviteter, allt ifrån att synas på studentmässor och göra gästföreläsningar till att erbjuda möjlighet till examensarbeten. Lokalt på Växjökontoret har vi bjudit in teknikstudenter på after work där vi har kört föreläsningar, pratat karriär och anordnat lättsammare tävlingar. Vi har bland annat ett samarbete med Kodkollektivet. Det är en lokal studentförening på Linnéuniversitet för studenter som brinner för programmering och teknologi i stort. Ett bra initiativ som vi gärna hjälper till att stötta genom sponsring och gemensamma evenemang. Med dem har vi haft träffar på kontoret där vi delat med oss av arbetssätt, processer och utmaningar från vår vardag. Det har varit väldigt uppskattat bland studenterna!

Vi tar varje år emot praktikanter på vår utvecklingsenhet, vilket är väldigt positivt. På kort sikt får vi saker gjorda som vi har prioriterat ner, och på lång sikt får vi i många fall en blivande medarbetare. Även om det inte leder till anställning för praktikanterna så lär de sig otroligt mycket och får en värdefull referens att ha med sig i sitt framtida jobbsökande.

Har du några råd till andra företag i regionen som vill komma igång med liknande initiativ?

En bra start är att börja ta emot praktikanter. Det brukar vara svårt för studenter att hitta praktikplatser och det är alltid lite trist när någon får sitta kvar i skolan under praktikperioden. Här kan man som företag bidra mycket. Många praktikperioder ligger på runt tio veckor, vilket kanske kan låta långt men det är faktiskt väldigt bra. Det tar ett par, tre veckor innan en praktikant är självgående, sedan producerar de otroligt mycket sista delen av praktiken!

Sanna Lindqvist, Development Manager

Sanna jobbar idag som utvecklingschef på Visma Spcs med ansvar för Visma eEkonomi, som är ett webbaserat ekonomisystem för mindre företag och redovisningsbyråer. Hon började på ekonomiavdelningen 1997 och fortsatte sedan till utvecklingsavdelningen. Sanna har därefter haft flera roller genom åren: produktägare, projektledare och kravställare. Hon har dessutom arbetat 3 år på Vismas huvudkontor i Oslo.

Hur arbetar ni för att engagera resten av organisationen i IT-kompetensfrågorna?

När det gäller externa aktiviteter har vi aldrig problem att få medarbetare att ställa upp på exempelvis studentevenemang. Det finns ett stort engagemang för detta arbete i bolaget. Många av oss är mer än gärna med och representerar Visma och sprider vår kunskap vidare.

Gällande det interna arbetet har vi på Visma Spcs en grupp som jobbar med frågorna People and Culture. Här delar vi erfarenheter och diskuterar olika projekt vi genomfört. En väldigt aktuell fråga just nu är hur vi kan bli bättre på att skapa tid för kontinuerlig kompetensutveckling. På utvecklingsenheten där jag arbetar har vi startat ett initiativ som heter My Competence Day, vilket har inspirerat många andra i organisationen. Fokus ligger på att medarbetarna själva ska skapa sin kompetensplan och ta större eget ansvar kring sin egen kompetensutveckling.

Linnéuniversitet har de sista åren tagit fram flera kurser där målgruppen är yrkesverksamma som önskar kompetensutveckla sig under ett par månader. På Visma ser vi väldigt positivt på detta. På min avdelning har vi som ledare exempelvis uppmuntrat våra produktägare att gå kurser inom agil projektledning. Vi står då för kostnader för studiematerial och de får gå utbildningarna under arbetstid. Detta är ett sätt för oss att sända ut budskapet om hur viktigt det är med kompetensutveckling.

Vilka effekter har detta arbete gett på er egen verksamhet?

Vi märker ett ökat intresse för Visma som arbetsgivare hos studenter, både när det gäller praktik och examensarbeten. Men det faktum att vi fokuserat så mycket på IT-kompetensfrågorna har framför allt gynnat oss internt. Vi har fått upp medvetenheten kring hur viktiga dessa frågor är. Alla team har goda exempel på hur de arbetar med att öka sin egen och andras IT-kompetens. Vi jobbar därför också hårt med intern storytelling och att sprida best practices mellan teamen.

När vi tar ett steg åt sidan och blickar tillbaka på allt vi genomfört senast åren känner vi oss stolta och nöjda. Vi inser att vi idag är ett väldigt modernt IT-företag som jobbar med den senaste tekniken. Vi ser till att berätta hur och vad vi jobbar med när vi nätverkar och samarbetar med skolor och andra företag i regionen. Detta arbete är otroligt viktigt för att behålla våra duktiga medarbetare och attrahera nya talanger till Visma. Vårt arbetsgivarvarumärke är idag starkt både internt och externt, och det har inte kommit gratis.

Vårt arbetsgivarvarumärke är idag starkt både internt och externt, och det har inte kommit gratis.


Annika Ekdahl, HR Business Partner

Annika började på Visma Spcs 1997 efter studier på Växjö Högskola och linjen för personal- och arbetslivsfrågor. Efter examen började hon på Banverket och gick därefter till Visma Spcs. Annika jobbar idag som HR Business Partner.

Hur jobbar ni internt för att främja kompetensutvecklingen inom IT?

Att lära sig nytt eller att fördjupa sig i redan känd kunskap är alltid en väldigt viktig och central process hos oss. Vi försöker hela tiden att hitta former för att jobba mer aktivt med detta. Vår utvecklingsenhet anordnar årligen en egen tvådagars utvecklarkonferens med både interna och externa föreläsare. I tillägg gör vi flera andra event för att öka kompetensen inom produktutveckling. Nu senast i april arrangerade vi exempelvis Visma UX Days. Syftet med dessa dagar är att att öka kompetensen inom User Experience samt ge fler medarbetare möjligheten att möta våra användare.

Ledarskapet ska vara och är lyhörda för medarbetares behov och önskemål. Precis som Sanna nämnde har vi skapat My Competence Day på utvecklingsenheten. En gång i månaden får våra medarbetare möjlighet att kompetensutveckla sig och utforska nya områden. Dagen har blivit väldigt uppskattad och den ger kollegorna möjlighet att hålla sig uppdaterade och utforska ny teknik eller annan kunskap. Det gör att arbetsplatsen upplevs mer kreativ och rolig. Genom att låta medarbetarna ta del av ny kunskap blir vi också bättre rustade inför framtiden.

Vilken ser ni som er största utmaning kopplat till IT-kompetensförsörjning kommande åren?

Tempot i teknikutvecklingen och vad marknaden har för behov. Att vi hittar platser och områden där vi kan utvecklas. Att vi har en ständig kraft att hitta innovationsmöjligheter och att genom kompetenshöjning våga utmana. 

Vill du bli en del av Visma?

Se våra lediga jobb

På våra karriärsidor kan du dessutom läsa mer om hur det är att arbeta i Nordens ledande IT-koncern.

Mest populära