Tillbaka till huvudmeny

Vikten av att uppgradera till ett modernt intranät

Öka både trivsel och produktivitet i den digitala vardagen på arbetsplatsen med hjälp av ett funktionellt intranät som anpassas efter företagets och medarbetarnas behov.

man-vid-dator

Under början av 2000-talet användes intranäten främst som informationsportaler med innehåll som oftast var riktat från ledningen till medarbetarna, dvs en plattform byggd på envägskommunikation som i regel inte gav någon möjlighet att kommunicera medarbetare emellan. Dessa portaler visade sig inte användas i någon större utsträckning av de anställda. 

Intranätet – ett nyckelverktyg för produktivitet i arbetet

Idag har man gått ifrån begreppet informationsportal och istället pratas det om funktionella, behovsstyrda samarbetsportaler och digitala arbetsplatser. Bland alla nya verktyg som finns att ta del av har intranätet tagit en mer central roll som plats för medarbetare att få en tydlig överblick för att kunna skapa en bättre struktur i sin digitala vardag. Intranätet är ett nyckelverktyg för produktivitet i arbetet och kommer vara en viktig del i den nya typen av arbetsplatser som vi ser framöver. Därför är det så viktigt att satsa på ett modernt intranät med en hållbar plattform som kan anpassas efter företagets och medarbetarnas behov, och på så sätt öka effektiviteten och därmed även trivseln på arbetsplatsen.

En anledning till att många företag väljer att inte uppgradera sina intranät till en mer modern version kan bero på skenande kostnader. Därför kan en färdigpaketerad intranätlösning vara ett kostnadseffektivt alternativ som möjliggör för en smidigare arbetsvardag.

Läs mer om färdigpaketerade intranätlösningar:

Visma Intranät

Mest populära