Tillbaka till huvudmeny

Vi pratar säkerhet och digitalisering i Almedalen

Varför går digitaliseringen av offentlig sektor inte snabbare? Och hur kan en bättre dialog kring IT-säkerhet och verksamhetsbehov skynda på processen? Det och mycket mer kommer Visma PubliTechs expertpanel att diskutera den 4 juli i Almedalen. Vi fick en snabb check-in med vår vd Marie Ceder som deltar i panelen.

Marie Ceder vd på VismaPubliTech pratar säkerhet och digitalisering i Almedalen

Vilken är den viktigaste frågan för oss under Almedalsveckan? 

– Att digitaliseringstakten inom offentlig sektor måste öka. Sveriges regioner och kommuner står inför en rad utmaningar, både nya och gamla. En ökad digitalisering kan inte lösa dem alla men hjälpa till att frigöra resurser, öka säkerheten och underlätta arbetet för många. Vi vill föra en dialog kring de hinder som finns på vägen och hur vi hanterar dem.

Vilka utmaningar är viktigast att lösa? 

– Vi ser att IT-attackerna blir allt vanligare och tar sig olika uttryck. En utmaning för många verksamheter är att säkerställa intern kompetens för att hantera IT-säkerheten. En annan är att det inte finns tillräckligt tydliga regelverk kring användandet av molntjänster. Många av våra kunder är osäkra på vad de kan och får göra. 

Vad kan deltagarna förvänta sig av seminariet? 

– Jag och mina kollegor inom säkerhet och utveckling finns på plats i panelen för att diskutera och svara på frågor. Vad bör du tänka på som upphandlande enhet? Hur kan du vara proaktiv och skydda din verksamhet mot IT-attacker? Vi ser gärna att diskussionen fortsätter efter seminariet och att vi får chansen att träffa våra kunder på plats. 

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.