Tillbaka till huvudmeny

Vi kan få fler företagare att bry sig om miljön

Miljön är en fråga som engagerar många och som diskuteras flitigt. Vår Affärsbarometer visar att var tredje företagare väger in olika miljöaspekter vid sina inköp. De allra flesta som idag inte tar lika stor hänsyn till miljön skulle kunna börja – förutsatt att rätt kriterier uppfylls.

Vi ställde frågan om hur stor miljöhänsyn företag tar när de beslutar om sina inköp. Skiljer det sig åt mellan olika län? Och slutligen, vad skulle få företag att ta större miljöhänsyn?

Detta har vi nu fått svar på.

Norrland är bäst!
Vi kan se stora regionala skillnader i miljöfrågan. I genomsnitt i landet tar var tredje företagare hänsyn till miljöaspekterna när de gör sina inköp. Men i Norrbotten värnar man allra mest om miljön, medan intresset är desto svalare i södra Sverige.

Vartannat företag i Norrbotten och Västernorrland anger att de tar hänsyn till miljön när de gör sina inköp. Motsvarande andel i Blekinge är mycket lägre, endast var femte företagare.

Jag är ingen expert på just miljöfrågor, och undrar därför hur det kommer sig att intresset för miljön skiljer sig mellan olika regioner. Vad är det som gör att företagare i norra Sverige bryr sig mer om miljön än företagare i söder?

Vi kan få 60 % att ta större miljöhänsyn
Undersökningen visar att vi har stora möjligheter att förbättra miljön genom att få fler företag att ta miljöhänsyn när de gör sina inköp. Hela 70 procent av de som idag inte tar hänsyn till miljön menar att de är benägna att ändra sig förutsatt att rätt kriterier uppfylls.

Så här gör vi
Enkelt – vi sänker priserna.

Ja det kanske kan låta enkelt och uttjatat jag vet. En del tycker nog också att det är vad kunder säger oavsett vad frågan är. Det ligger nog lite i det också…

Men samtidigt har det också varit så att många företag har sett miljöprodukter som ett sätt att höja sina marginaler. Vår undersökning visar att det finns en vilja att bry sig om miljön (och det kommer inte att minska!). Miljön är också redan en viktig faktor vid inköp. Jag tror att de företag som vågar gå först och sätta riktigt bra priser på miljösortimentet har en stor möjlighet att ta marknadsandelar och en stor fördel jämfört med de företag som tvekar. När startskottet går kommer det gå snabbt, så varför inte vara först ut?

Se var du ska vara extra snabb med att sänka priserna på miljöprodukter »

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.