Tillbaka till huvudmeny

Vi bygger digitalt för framtiden

Förbättrad service, användarvänlighet och ny teknik. Digitalisering är projektet utan slut – både för privat och offentlig sektor.

Efterfrågan, kundperspektiv och strategier. Vår marknad skiljer sig egentligen inte så mycket från våra offentliga kunders. Vi delar liknande utmaningar och tvingas förhålla oss till intäkter och kostnader. I båda fallen behöver vi också hålla god kvalitet och en servicenivå som gör att kunden/invånaren väljer oss.

Upplevelsen av hur vi lever, bor och arbetar är viktig. Själv strävar jag efter att få en enklare vardag, där jag är bekväm och trivs i mitt privata liv, men också som kommuninvånare och den IT-värld jag lever i. Idag satsar de flesta kommuner stort på att ge invånarna användarvänlig teknisk service – även om olika kommuner har kommit olika långt. Det handlar om nya funktioner som gör det enkelt att beställa extra sophämtning, ställa barnen i kö till förskolan eller möjlighet att följa pågående ärenden på ett och samma ställe.

På samma sätt handlar Vismas produktutveckling om att hitta vägen mot en enkel, bekväm och trivsam arbetsvardag. Visma Window är ett steg i den riktningen. Med en gemensam vy får du tillgång till allt i ett och samma fönster. Dessutom krävs bara en inloggning.

Nu, när vi kommit en bit på vägen, är det viktigt att inte slå sig till ro. Om Sverige ska behålla sin position som ett av världens mest digitaliserade länder behöver privata och offentliga verksamheter fortsätta att utvecklas. Resan har bara börjat och sannolikt tar den aldrig slut.

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.