Tillbaka till huvudmeny

Vi bygger digitalt för framtiden

Förbättrad service, användarvänlighet och ny teknik. Digitalisering är projektet utan slut – både för privat och offentlig sektor.

Efterfrågan, kundperspektiv och strategier. Vår marknad skiljer sig egentligen inte så mycket från våra offentliga kunders. Vi delar liknande utmaningar och tvingas förhålla oss till intäkter och kostnader. I båda fallen behöver vi också hålla god kvalitet och en servicenivå som gör att kunden/invånaren väljer oss.

Upplevelsen av hur vi lever, bor och arbetar är viktig. Själv strävar jag efter att få en enklare vardag, där jag är bekväm och trivs i mitt privata liv, men också som kommuninvånare och den IT-värld jag lever i. Idag satsar de flesta kommuner stort på att ge invånarna användarvänlig teknisk service – även om olika kommuner har kommit olika långt. Det handlar om nya funktioner som gör det enkelt att beställa extra sophämtning, ställa barnen i kö till förskolan eller möjlighet att följa pågående ärenden på ett och samma ställe.

På samma sätt handlar Vismas produktutveckling om att hitta vägen mot en enkel, bekväm och trivsam arbetsvardag. Visma Window är ett steg i den riktningen. Med en gemensam vy får du tillgång till allt i ett och samma fönster. Dessutom krävs bara en inloggning.

Nu, när vi kommit en bit på vägen, är det viktigt att inte slå sig till ro. Om Sverige ska behålla sin position som ett av världens mest digitaliserade länder behöver privata och offentliga verksamheter fortsätta att utvecklas. Resan har bara börjat och sannolikt tar den aldrig slut.

Mest populära