Tillbaka till huvudmeny

Varför är det viktigt att ha en lösningsarkitekt i ett IT-projekt?

En lösningsarkitekts primära uppgift är att tillsammans med användaren identifiera behov och krav för att sedan komma fram med lösningar. I den här artikeln listar vi några av anledningar till varför det bör finnas en lösningsarkitekt i teamet.

man-kvina-workshop

Vad gör en lösningsarkitekt?

En lösningsarkitekt primära uppgift är att skapa en koppling mellan användarens behov och krav och de lösningar som uppfyller dom. Medans kunder ofta kan fokusera på mindre problem ser lösningsarkitekten på helheten. De fungerar som en mellanhand mellan utvecklarna och kunden och hjälper till att förtydliga och säkra processen.

En lösningsarkitekt hjälper till att skapa värde för alla faser i projektet; Konceptfasen, planeringsfasen, genomförandefasen och slutförandefasen. Genom att ha dem närvarande i alla olika faser försäkras det att behov och krav hanteras på ett tydligt sätt och att de kan följas upp kontinuerligt när projektet övergår till de olika faserna.

Nedan hittar du en beskrivning av vad en lösningsarkitekt kan hjälpa till med i de olika projektfaserna.

Konceptfasen

I projektets konceptfas kommer en lösningsarkitekt att bidra med:

 • Behovsanalys
 • Vägledning och hjälp vid kravspecifikation

Vi stöter ofta på kunder som vill ha ett nytt eller moderniserat IT-system, där kraven skräddarsys för den gamla lösningen.

Lösningsarkitekter på Visma Consulting arbetar med att fokusera på vad som är målet och värdet med lösningen. Vi bemästrar kravprocessen (MRP), vilket innebär att vi är särskilt fokuserade på att kraven inte ska innehålla en lösning.

Vi använder olika verktyg och metoder för att nå de ”rätta” kraven, och vi kartlägger och dokumenterar. Vi är inte rädda för att utmana etablerade rutiner eller procedurer om detta kan leda till en smidigare process. Alla aktörer som kommer att använda det nya systemet kommer att involveras i processerna så att allas krav och behov hittas och förstås.

Planeringsfasen

I planeringsfasen av ett projekt kan en lösningsarkitekt bidra med:

 • Definiera och processkrav
 • Lösningsförslag och specifikation

Kunderna har god domänkunskap, men ofta har de aldrig eller sällan den tekniska kompetensen som krävs för ett IT-projekt. Därför är det inte lätt att veta hur allt är anslutet och hur komponenter passar.

Det är också viktigt i denna fas att fortsätta fokusera på värde och prioritet. Det är nödvändigt att utforma acceptanskriterier så att lösningen kan jämföras med kraven.

Genomförande

I genomförandefasen av ett projekt kan en lösningsarkitekt bidra med:

 • Detaljering av användarnas upplevelse och lösningsbeskrivning
 • Ändringshantering
 • Assistans under utveckling och testning

Under utvecklingen av ett system kommer det att finnas olika grupper som måste samordnas för att utveckla det önskade systemet. Det kommer att finnas frågor från utvecklare och förtydliganden som måste göras kontinuerligt så att projektet inte tar stopp. I den här processen hjälper lösningsarkitekten att detaljera användarupplevelsen som ska utvecklas samtidigt som de accepterar ändringar som har uppkommit längs vägen eller om några behov har förändrats under projektperioden. När funktionaliteten är klar kommer testare att börja sitt arbete med att prova det nya systemet. Då kommer lösningsarkitekter och testledare att arbeta tillsammans för att säkerställa att systemet uppfyller de acceptanskrav som har ställts.

Avslutande fas

I den avslutande fasen hjälper lösningsarkitekter med förtydliganden kring vidareutveckling och frågor i samband med lanseringen av ett nytt system, detta kan till exempel vara hjälp med utbildning och användardokumentation.

Kontakta oss om du vill ha mer information om en lösningsarkitekt och hur vi kan hjälpa dig och ditt projekt.

Kontakta Visma Consulting

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.