Tillbaka till huvudmeny

Vanliga frågor om semester och sjukdom

I Sverige regleras sjukdom under semestern av semesterlagen och kollektivavtal. Här är några övergripande principer som är bra att ha koll på!

Kan jag få tillbaka mina semesterdagar om jag blir sjuk?

Ja, enligt semesterlagen har du rätt att kräva att de sjukdagar som inträffar under semestern omvandlas till sjukdagar istället för semesterdagar – under vissa förutsättningar. Det innebär att dessa dagar inte dras av från din totala semesterkvot, och du kan använda dem vid ett senare tillfälle. Du kan också avbryta semestern för vabb.

Är sjukfrånvaro semesterlönegrundande?

Ja, om du är sjuk under en begränsad tidsperiod. Sjukskrivningen är semesterlönegrundande i 180 dagar.

Vad gäller för läkarintyg och sjukanmälan?

Det är viktigt att omedelbart meddela din arbetsgivare om du blir sjuk på semestern. Du kan behöva lämna sjukintyg om du är sjuk i mer än en vecka. I vissa fall kan din arbetsgivare vilja ha ett förstadagsintyg som visar vilken dag du blev sjuk.

Vad är ett förstadagsintyg?

Det är vad det låter som; ett läkarintyg som intygar sjukdom från och med första sjukdagen. För att sjukfrånvaro ska vara semesterlönegrundande krävs ibland ett förstadagsintyg.

Kan jag få sjuklön under semestern?

De vanliga sjukreglerna gäller i princip även under semestern. Det innebär att du som anställd ska vara oförmögen att jobba under de aktuella dagarna. Det är bara sjukfrånvaro på 100 procent som bryter semesterledigheten och ersätts med sjuklön i stället för semesterlön. Sjuklönen regleras ofta i kollektivavtal och kan variera mellan olika arbetsgivare.

Vad händer om jag inte kan ta ut min uppskjutna semester under semesteråret?

Om du inte har möjlighet att ta ut semestern under semesteråret på grund av arbetsoförmåga, flyttas semesterdagarna – och den semesterersättning som är förknippad med dem – till påföljande semesterår. Du kan alltså inte välja att få semesterersättning för semesterdagar som inte tagits ut på grund av sjukdom.

Kontrollera ditt kollektivavtal!

Kontakta din HR-avdelning eller fackförening för att få svar på vad som gäller för dig och din arbetsplats.

Mest populära