Tillbaka till huvudmeny

Vad tror småföretagare om hösten? Försnack med Anna Felländer och Jörgen Kennemar, Swedbank

En ljusare omvärldskonjunktur kommer att ge ett mer optimistiskt affärsklimat i Sverige. Vi kommer att se en optimism både när det gäller försäljning och inköp. Det är vad Anna Felländer och Jörgen Kennemar, från Swedbank, tror att vi kommer att få se under hösten.


På onsdag publicerar vi höstens Affärsbarometer. Inför detta har vi pratat med Anna Felländer, tf chefekonom, och Jörgen Kennemar, ekonom, båda från Swedbank. De menar att en ljusare konjunktur i euroländerna troligtvis smittade av sig bland Sveriges småföretagare i våras. Samtidigt menar de att de svenska hushållen som tillväxtmotor i svensk ekonomi också blev tydlig i våras.

Fortsatt optimism i höst
Felländer och Kennemar menar att det är stor sannolikhet att vi kommer fortsätta se en optimism under hösten. Samtidigt pekar de på att återhämtningen i den svenska ekonomin har varit trög under året, i synnerhet inom industrin.

– Tjänstesektorn har däremot uppvisat en snabbare återhämtning. Det är sannolikt också inom tjänsteföretagen som vi kommer att se de mest optimistiska småföretagarna i höst delvis påverkade av de inkomstskattesänkningar som hushållen åtnjuter under nästa år.

Svängningar i konjunkturen avspeglas i inköpen
När det gäller inköpen har vi sett en försiktighet bland småföretagen i tidigare barometrar, vilket även Felländer och Kennemar bekräftar. De menar att svängningarna i konjunkturen bidrar till en dämpad efterfrågan, som i sin tur påverkar orderingången.

– Det är först när orderingången stärks som produktionen i företagen stiger om än med en viss tidseftersläpning. Det är då som nyanställningsbehovet i företagen ökar som till en början inleds med att den befintliga personalen arbetar mer (fler arbetade timmar) innan nyanställningarna tar fart. Antalet övertidstimmar kan således vara en bra konjunkturindikator.

Småföretagare ger en viktig bild
Felländer och Kennemar pekar på att det är av stor vikt att vi ser till småföretagarna för att kunna se trender och kunna ge en analys av den svenska konjunkturen.

– Det är viktigt att även ta med småföretagen, inte minst eftersom de svarar för merparten av sysselsättningstillväxten i svensk ekonomi. Genom att analysera företagens förväntningar och det faktiska utfallet kan man med hjälp av plan- och utfallsanalys avgöra vart småföretagskonjunkturen är på väg.

På onsdag publiceras Affärsbarometerns resultat på www.visma.se/affarsbarometer

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Fler ansökningar blir digitala

  Med licensen digital ärendehantering blir processen kring ärenden helt automatiserad. Just nu utvecklas fler funktioner som kommer att ingå framöver.
  – Vi har fått många bra förslag från er kunder, som friskvård och att omvandla semesterdagar till pengar, säger Håkan Karlsson, produktmarknadschef för Personec P.