Tillbaka till huvudmeny

Vad säger semesterlagen?

Den 1 april börjar ett nytt semesterår. I samband med det brukar det dyka upp frågor för både arbetstagare och arbetsgivare. Här är några av de vanligaste.

Hur mycket bestämmer jag som anställd över min semester?

Under juni–augusti har du som anställd rätt till en ledighetsperiod om minst fyra veckor. För resten av året, och de återstående semesterdagarna, ska du och din arbetsgivare gemensamt komma fram till hur dagarna ska tas ut. Kan ni inte komma överens? Då är det arbetsgivaren som i slutändan bestämmer när det är lämpligt att ledigheten förläggs.

Kan arbetsgivaren tvinga mig att ta ut obetald semesterledighet?

Nej.

Kan min arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

Nej, inte ens om du skulle vilja det. Att ta ut semester är inte bara din rättighet utan faktiskt även en skyldighet. Semesterdagarna kan vara betalda eller obetalda – och det är bara betalda dagar som det finns en skyldighet att ta ut. Betald semester måste alltid förläggas som ledighet, och kan inte kompenseras med pengar. Det är såklart tillåtet att betala ut semesterersättning, men du som arbetstagare måste ta ut förlagd ledighet.

Har jag som anställd alltid rätt till betald semesterledighet?

Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. För att få betald semester behöver du tjäna in den. Det görs året innan semestern tas ut. Semesteråret är tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid året innan semesteråret är intjänandeåret. För att ha rätt till alla 25 betalda semesterdagar ett semesterår måste du ha arbetat ett helt intjänandeår. Annars får du betalda semesterdagar i förhållande till antalet arbetade dagar intjänandeåret.

Hur många semesterdagar får jag spara på ett år?

Arbetsgivaren har ett ansvar att se till att du som anställd tar ut semesterdagar som inte får sparas. Det ska ske innan den 31 mars. Om du har en semesterrätt på 25 dagar, så får du spara 5 dagar vid ett semesterårsskifte, det vill säga en vecka. Sparade dagar kan sparas i högst 5 år.  

Har jag rätt till sammanhängande semester?

Ja, du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under sommarmånaderna (juni, juli, augusti). Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du som medarbetare kan ta ut den sammanhängande ledigheten. Däremot kan du, i överenskommelse med arbetsgivaren, avstå din rätt till den sammanhängande ledigheten.

Kan semester tas ut i halvdagar?

Som huvudregel gäller att semester alltid tas ut i hela dagar. För dig som är anställd i Region gäller kollektivavtalet Allmänna bestämmelser som ger dig rätt att omvandla vissa semesterdagar till semestertimmar.

Vilken frånvaro är semestergrundande?

Semesterlagen reglerar vilken frånvaro som är semestergrundande. De vanligaste är sjukdom, som är semestergrundande 180 dagar under ett helt intjänandeår, och föräldraledighet 120 dagar per barn.

Gäller särskilda regler inom offentlig sektor?

För dig som är anställd inom offentlig sektor får antalet sparade semesterdagar sammanlagt uppgå till högst 30. Om sparade semesterdagar skulle överstiga 30 utges kontant ersättning med semesterlön för överskjutande dag(ar) vid utbetalningstillfälle i samband med semesterårets slut.

Jag har blivit sjuk under min semester, vad händer då?

Enligt semesterlagen kan du ha rätt att få tillbaka dina semesterdagar. En förutsättning är att du sjukanmäler dig direkt. Läs mer om det här

Varför har jag både betalda och obetalda semesterdagar?

Rätten till semester och semesterlön är två olika saker, som är oberoende av varandra. Har du inte tjänat in en betald semester? Då har du ändå rätt till att ta ut ledighet i form av obetald semester.

Finns det situationer där arbetsgivaren kan betala ut semesterdagar i pengar?

Ja, i vissa fall kan du få ut dina semesterdagar i pengar:

Om arbetsgivaren inte kunnat förlägga semestern under semesteråret. Det kan till exempel bero på att arbetstagaren varit sjuk hela året. Då kan betalda semesterdagar betalas ut, men enbart de dagar som tillsammans med nya intjänade dagar överstiger tjugofem betalda semesterdagar.

Om arbetstagaren avslutar sin anställning. Innestående semester betalas då ut som semesterersättning efter det att anställningen upphört. Semestern kan också betalas ut i pengar om det gäller en tidsbegränsad anställning som pågår mindre än tre månader.

För anställningar som är kortare än tre månader så kan semesterledigheten avtalas bort. Semesterersättningen betalas då istället ut varje månad som ett tillägg på lönen.

Mest populära

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.