Tillbaka till huvudmeny

Vad kommer påverka småföretagarnas framtidstro i vår?

I vår Affärsbarometer i höstas kunde vi se en rekordsvag framtidstro bland landets småföretag, både när det gällde försäljning och inköp. Vad kommer resultatet visa i vår?

Hösten 2015 visade Affärsbarometern en klar oro bland småföretagarna vilket berodde på sänkningen av RUT- och ROT-avdraget. Oron för effekterna av ett borttaget ROT och RUT var klart dominerande i fritextsvaren på orsaken till deras framtidssyn. Det fanns också ett tydligt missnöje kring en oklar politisk situation och vad effekterna kunde bli av den. Vi ser fram emot vårens Affärsbarometer för att se hur detta har förändrats. Påverkas framtidstron fortfarande av sänkningen av RUT och ROT? Har regeringen lyckats vinna företagens förtroende det senaste halvåret?

I höstas visade Affärsbarometern även att förväntningarna på inköp var de lägsta sedan vi började mätningen 2012. Att inköpen förväntades minska var egentligen ingen överraskning då vi sett ett mönster på att företagarna är försiktiga kring sina inköp när framtidstron försvagas. Vi har ännu inte sett effekterna i ekonomiska tal av att företagarnas förväntningar var låga i höstas. Var det en kort trend orsakad av oklarheter inom det politiska området, eller fortsätter framtidstron vara låg men att effekterna inte har slagit igenom än?

Vårens Affärsbarometer genomförs som vanligt i mitten på mars och i början på april presenterar vi de första resultaten på visma.se/affarsbarometern. Följ oss på twitter eller LinkedIn så missar du inte resultaten.

Varför genomför vi Affärsbarometern?

Stort fokus ligger ofta på större företag när vi pratar om det ekonomiska klimatet i Sverige. Men 99 % av landets företag har färre än 50 anställda och 4 av 5 jobb skapas i dessa företag. Med tanke på de talen tycker vi det är viktigt att genomföra Vismas Affärsbarometer som undersöker det ekonomiska klimatet bland landets småföretagare.

Läs mer om Vismas Affärsbarometer

Mest populära