Tillbaka till huvudmeny

Vad innebär det, i praktiken, att byta ett affärssystem?

Det teoretiseras ofta kring vad man bör tänka på när det är dags att byta affärssystem. Men vad innebär det egentligen i praktiken?

Ett kort svar på denna fråga är egentligen en omöjlighet då det finns mängder av saker som sker och är unikt från fall till fall. Jag vill istället för att skriva en avhandling där allt nämns och allt glöms belysa tre korta punkter som är bra att ha i bakhuvudet när det kommer till byte av affärssystem.

Tiden
Att byta ett affärssystem tar oftast mellan 3-12 månader vilket innebär mycket jobb för
bolaget. Så se till att  analysera alla interna processer intensivt under projektet för att få den nya lösningen så lönsam och utvecklande som möjligt.

Medarbetarna
De personer som blir involverade behöver lära sig mycket kring bolaget och bolagets
processer, bland annat hur de olika avdelningarna hänger samman och hur det nya affärssystemet ska stödja dem. Så välj projektmedlemmar med omsorg.

Genomförandet
Eftersom bytet av affärssystem hänger tätt samman med ett skifte i bolagets arbetssätt och processer så måste organisationen förberedas på att det kommer att ske förändringar. Förebygg ovisshet och missnöje till följd av förändringen genom att noggrant planera kommunikationen och utbildningen av de anställda.

Som nämnt tidigare är detta bara några punkter kring vad ett byte av affärssystem innebär i praktiken. Är du intresserad av att veta mer om vad ett byte av affärssystem innebär? Då rekommenderar jag att du läser vidare i guiden 13 frågor du bör ställa innan du byter ditt bolags affärssystem.

Hämta guiden här

Mest populära

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

  • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

    Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.