Tillbaka till huvudmeny

Vad innebär det egentligen att digitalisera en process?

Enligt Gartner definieras digitalisering som “…processen att byta från analog till digital struktur, utan några förändringar i själva processen – även känt som digital aktivering.” Men hur lyckas man med ett digitaliseringsprojekt och vad är egentligen fördelarna?

digital-process-laptop

Vad betyder digitalisering?

Så vad betyder det att digitalisera en process? Det kan innebära att en kund inte behöver hantera manuella processer, de behöver inte registrera sina data utan istället ta emot tjänster automatiskt, beroende på deras rättigheter, behov och användande.

Digitaliseringens komplexitet ligger bland annat i det faktum att verkligheten mycket sällan är en enda process. Verkligheten består av värdekedjor med ett stort antal sammankopplade processer, som ofta går över både individer, privata företag och offentliga aktörer.

I digitaliseringen pratar vi ofta om «digital mognad» och vi kan definiera mognad med hjälp av stegen i den så kallade digitaliseringsstegen:

  • Pappersbaserad
  • “Power on paper”
  • Självbetjäning och interaktion
  • Automatiserad
  • Optimerad och lärande

Dagens teknik är tillräckligt mogen för att vi kan lösa mycket av komplexiteten inom digitalisering och samtidigt nå de högsta mognadsnivåerna i digitaliseringsstegen. Relevanta tekniker för värdeskapande digitalisering är IoT (Internet of Things), avancerad dataanalys och maskininlärning eller artificiell intelligens. För att digitalisera helt måste du gå längre än standardisering, du måste gå igenom manuell datafångst, du måste använda insikt för att bestämma anpassade åtgärder och resultat och du måste acceptera maskinerna. Som Gartner en gång sa, ”Race with the machines, not against them!”

Exempel på digitaliserade processer genom användning av ny teknik:

  • Sensorer i medicinsk utrustning gör att ditt tillstånd som patient kan övervakas automatiskt, mediciner kan doseras automatiskt enligt den mängd som behövs och sjuksköterskor kan spendera mindre tid på administrativt arbete och mer tid på personlig uppföljning av dig som patient.
  • Sensorer i kläder för att upptäcka Alzheimers i ett tidigt skede. Sensorer kan upptäcka förändrade rörelsemönster, vilket är kännetecknande för den sjukdomen. Detta kan i sin tur bidra till bättre förebyggande av sjukdomen.
  • Användning av maskininlärning i övervakningsaktiviteter för att hantera resurser och arbetsinsatser inom områden där risken och behovet av tillsyn är störst.
  • Användning av maskininlärning för att optimera användningen av operationssalar på sjukhus och därigenom ta bort köer och väntelistor.
  • Sensorer i din soptunna vilket innebär att den töms när den är full, inte baserat på fasta insamlingstider, med stora besparingar på körvägar och ett lägre pris för dig som kund.

Är ny teknik ett hot? Nej, det skapar insikter som underlättar ett individuellt och anpassat resultat i varje unik situation, och det skapar möjlighet att identifiera nya och mer självutvecklande arbetsuppgifter för människor. Ny teknik är en accelerator för innovation, för vi måste tänka nytt när arbetsuppgifter tas över av tekniken.

Hur lyckas man med digitalisering av tjänster för anställda och kunder?

Ladda ner digitaliseringsguide