Tillbaka till huvudmeny

Vad händer efter valet?

Vallöften ska infrias. Förhandlingar, kompromisser och överenskommelser med andra partier. Löften som inte kan infrias på grund av ett eller annat. Det är helt klart att något kommer att bli annorlunda oavsett utgången av valet. Som alltid så är det ”konsultvänligt” med val. Vissa lösningar anpassar man innan det är för sent och vissa får man ta tag i när man vet hur det blir. Vad är det då som man bör diskutera med sin rådgivare redan nu?

Mycket talar för att bolagsskatten kommer att sänkas. Detta påstår jag trots att i princip alla politiker säger att de inte ska sänka skatter. Min gissning är att man kommer att klämma in en sänkning kombinerad med begränsningar av ränteavdrag och/eller förlustavdrag. Företagsskattekommitténs förslag och de flesta partier är inne på denna riktning. Totalt sett så kanske det inte blir en sänkning, men det torde bli en sänkning för de flesta, dvs. de som inte är banker eller håller på ”räntesnurror”. En rimlig planering och försiktighet torde vara att se till att man INTE har stora räntekostnader. Tänk även på att räntedelen i hyror och leasing ser ut att bli utbruten och ingå i begränsningen. Det skulle kunna innebära att leasingavtal som är över några år blir betydligt dyrare än man tänkt sig. En annan lösning kan vara att skaffa sig ränteintäkter genom att hyra ut och på så sätt få ned sitt räntenetto.

V och MP vill höja skatten på lön. S (m.fl.) lovar att ”pensionärsskatten” ska bort. Problemet är hur det ska finansieras samtidigt som man lovar att inte höja några skatter. Någon sänkning av skatt på lön synes inte vara nära förestående oavsett utgången i valet. MP vill höja skatten på drivmedel och V och MP vill höja skatten på flygresor. Nja – kanske blir det så att S får tumma på detta med skattehöjningar och höja skatten t.ex. på högre löner och ge den till pensionärerna genom att ta bort pensionärsskatten?! En rimlig planeringsåtgärd kan vara att inte vänta med att ta ut lön och att inte vänta med att sälja företaget eller ta utdelning som tjänstebeskattas.

Du har säkert inte missat att ”krogmomsen” kanske försvinner samtidigt som de låga sociala avgifterna för unga slopas. Detta kan givetvis påverka dig om du är i restaurangbranschen eller har många unga anställda. Det finns dock förslag om praktikanter/lärlingar och om stöd till de som anställer unga. Om du är berörd så bör du kanske iaktta viss försiktighet och ha en beredskap för att anpassa till en ny verklighet.

Jag ser med spänning fram emot valet och vad som händer efter valet. Utgången kan tyckas given på något plan men när vi kommer till den praktiska politiken, nya lagar och regler så är det inte givet. Föredragshållarna på höstens skatteseminarier lär få mycket att prata om och spekulera i. Som alltid så blir det förändringar. Vissa bör man anpassa sig till direkt och andra bör man avvakta och se vad som händer innan man anpassar. Spring inte iväg och ändra en massa men se till att du har bevakning på de områden som berör dig.

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.