Tillbaka till huvudmeny

Vad hände med användarvänligheten som säljpitch?

Är användarvänligheten en avgörande faktor för framtidens affärssystem? Det tror inte jag i och med möjligheterna till automatisering genom intelligent schemaläggning av processer och rutiner.

Bild: Freepik
Bild: Freepik

Häromdagen så uppstod en intressant diskussion rörande argument för vårt nya molnbaserade ERP-system. Efter ett intressant möte hos en av våra nya partners så slog det mig hur otroligt snabbt man anpassar sig till ny teknik och med det, också styr om sitt synsätt på produkter och tjänster man tidigare har levererat..

Vid genomgången av våra säljpitchar på detta möte så reagerade några av mina kollegor på att jag missat att ta upp användarvänlighet som en viktig punkt, “kanske den allra viktigaste” enligt kollegorna. Min spontana reaktion på detta var “Ojdå, hur kunde jag bomma den”, men ganska direkt så kontrade jag med motfrågan “varför”?

“Det är väl jätteviktigt att navigering och registreringsförfarande är lätthanterligt och användarvänligt?” kontrade kollegan. Sen så rullade diskussionen igång.

Är det användarvänligheten som är en avgörande faktor för framtidens affärssystem? Jag tror inte det är den primära faktorn i och med möjligheterna till automatisering genom intelligent schemaläggning av processer och rutiner. Naturligtvis så ska systemet vara användarvänligt när vi måste hantera information som avviker från vad vi sagt är normalt, men vikten av “tangentbordsvänliga” system tror jag successivt kommer att minska. Därmed inte sagt att användarvänligheten inte är viktigt, men kanske vi inom snar framtid kommer att ge den en annan innebörd.

Hur som helst så konkluderade vi diskussionen med att det ena inte behöver utesluta det andra och att vi har en lösning som erbjuder möjligheter på båda sidor, och att vägen mot en administrativ robot kan genomföras “step-by-step”.

Vill du veta mer?

Automatisera era processer med ett molnbaserat affärssystem

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.