Tillbaka till huvudmeny

Vad är eIDAS?

Begreppet eIDAS är en förkortning för EU-förordningen eIDAS ((EU) nr 910/2014). I den förordningen står det att från och med 29 september 2018 är det obligatoriskt för alla offentliga e-tjänster att tillåta inloggning med utländska e-legitimationer.

eu-flag-padlock

Hur påverkar eIDAS offentliga myndigheter?

Lagkravet innebär att alla e-tjänster som idag använder sig av e-legitimationer motsvarande BankID/Mobilt BankID även måste erbjuda hantering av utländska e-legitimationer. Det gäller oavsett om e-tjänsten har målgrupper i utlandet eller ej.

För e-tjänster som inte har krav på e-legitimationer av ovan nämnda tillitsnivå är det frivilligt att erbjuda tillgång med utländska e-legitimationer.

Måste alla typer av utländska e-legitimationer tillåtas?

Nej, för att en utfärdare av en utländsk e-legitimation ska kunna berättigas access till svenska e-tjänster måste de vara anmälda till sitt lands eIDAS-nod, en så kallad landsnod. Detsamma gäller för svenska e-legitimationer som ska användas i utländska e-tjänster. I Sverige hanteras landsnoden av DIGG och heter Sweden Connect. DIGG erbjuder alla verksamheter, både privata och offentliga, att genomföra tester mot landsnoden kostnadsfritt

 Ett exempel när eIDAS är till hjälp:
En spansk medborgare som är bosatt i Sverige planerar att bygga om sitt hus här och behöver därför göra en bygglovsansökan hos den svenska kommun där huset ligger. Personen kan då använda sin spanska e-legitimation för att komma åt den svenska kommunens e-tjänst.

Hur går det till när en person med utländsk e-legitimation identifierar sig mot en svensk e-tjänst?

1. Först skickar den förlitande parten (e-tjänsteförmedlaren) en fråga till den egna landsnoden, Sweden Connect.

2. Sweden Connect förmedlar sedan förfrågan vidare till landsnoden i det aktuella landet.

3. Den landsnoden förmedlar i sin tur förfrågan vidare till utfärdaren av e-legitimationen för att skapa ett identitetsintyg.

4. Detta identitetsintyg förmedlas sedan samma väg tillbaka till den svenska förlitandeparten som ger användaren access till e-tjänsten.

Behöver ni en lösning för eIDAS?

Läs mer här

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.