Tillbaka till huvudmeny

Vad är eIDAS?

Begreppet eIDAS är en förkortning för EU-förordningen eIDAS ((EU) nr 910/2014). I den förordningen står det att från och med 29 september 2018 är det obligatoriskt för alla offentliga e-tjänster att tillåta inloggning med utländska e-legitimationer.

eu-flag-padlock

Hur påverkar eIDAS offentliga myndigheter?

Lagkravet innebär att alla e-tjänster som idag använder sig av e-legitimationer motsvarande BankID/Mobilt BankID även måste erbjuda hantering av utländska e-legitimationer. Det gäller oavsett om e-tjänsten har målgrupper i utlandet eller ej.

För e-tjänster som inte har krav på e-legitimationer av ovan nämnda tillitsnivå är det frivilligt att erbjuda tillgång med utländska e-legitimationer.

Måste alla typer av utländska e-legitimationer tillåtas?

Nej, för att en utfärdare av en utländsk e-legitimation ska kunna berättigas access till svenska e-tjänster måste de vara anmälda till sitt lands eIDAS-nod, en så kallad landsnod. Detsamma gäller för svenska e-legitimationer som ska användas i utländska e-tjänster. I Sverige hanteras landsnoden av DIGG och heter Sweden Connect. DIGG erbjuder alla verksamheter, både privata och offentliga, att genomföra tester mot landsnoden kostnadsfritt

 Ett exempel när eIDAS är till hjälp:
En spansk medborgare som är bosatt i Sverige planerar att bygga om sitt hus här och behöver därför göra en bygglovsansökan hos den svenska kommun där huset ligger. Personen kan då använda sin spanska e-legitimation för att komma åt den svenska kommunens e-tjänst.

Hur går det till när en person med utländsk e-legitimation identifierar sig mot en svensk e-tjänst?

1. Först skickar den förlitande parten (e-tjänsteförmedlaren) en fråga till den egna landsnoden, Sweden Connect.

2. Sweden Connect förmedlar sedan förfrågan vidare till landsnoden i det aktuella landet.

3. Den landsnoden förmedlar i sin tur förfrågan vidare till utfärdaren av e-legitimationen för att skapa ett identitetsintyg.

4. Detta identitetsintyg förmedlas sedan samma väg tillbaka till den svenska förlitandeparten som ger användaren access till e-tjänsten.

Behöver ni en lösning för eIDAS?

Läs mer här

Mest populära

  • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

    Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.