Tillbaka till huvudmeny

Sveriges småföretagare mer osäkra än tidigare

Under hösten kommer vi få se en fortsatt optimistisk kurva, om än något osäkrare nu än i våras då den tyska ekonomin inte återhämtat sig som väntat. Det tyska affärsläget bidrar även till dämpade inköp under årets andra halvår. Detta är vad Günther Mårder, sparekonom hos Nordnet, menar att vi kommer få se från höstens Affärsbarometer.

Under hösten kommer vi få se en fortsatt optimistisk kurva, om än något osäkrare nu än i våras då den tyska ekonomin inte återhämtat sig som väntat. Det tyska affärsläget bidrar även till dämpade inköp under årets andra halvår. Detta är vad Günther Mårder, sparekonom hos Nordnet, menar att vi kommer få se från höstens Affärsbarometer.

Inför höstens Affärsbarometer har vi låtit Günther Mårder, sparekonom från Nordnet, besvara frågor om svenska småföretagares förväntningar på försäljning och inköp under hösten.

Tysklands sköra återhämtning påverkar Sveriges småföretagare

I vårens Affärsbarometer kunde vi se att optimismen bland småföretagare var starkare än på flera år och sju av tio företagare hade lika bra eller till och med bättre försäljning de senaste sex månaderna som de hade förväntat sig. Mårder spår en fortsatt optimism bland Sveriges småföretagare då Sverige klarat sig fint genom finanskrisen. Dock tror han att Tysklands sköra återhämtning kan hämma de svenska företagarnas tro.

– När den tyska ekonomin började visa styrka så har det direkt förstärkt förutsättningarna för våra exporterande bolag i Sverige. Europas och Sveriges expansiva penningpolitik är även en faktor som påverkat välskötta småföretag positivt eftersom det sänkt finansieringskostnaden och därmed skapat utrymme för satsningar. Under sommaren har det däremot kommit signaler om att den tyska återhämtningen är skör. Detta får mig att kalkylera med att optimismen har dämpas något under inledningen av hösten. Vi kommer med stor sannolikhet få se fortsatt höga nivåer för optimismen, men att trenden snarare rör sig sidledes än uppåt.

Dämpade nivåer av inköp

Enligt Affärsbarometern i våras förväntades även inköpen öka i större takt i våras än tidigare men här spår Mårder en något dämpad ökning på grund av rådande affärsläge i Europa.

– Även här kalkylerar jag med något dämpade nivåer framåt tillföljd av den svagare återhämtningen för Europas primusmotor Tyskland. De faktiska utfallet fram till idag kan däremot mycket väl ligga i linje med de inköpsnivåer som indikerades i förväntan tidigare i år. För våra större börsföretag syns nu tydliga positiva tecken och det vore oväntat om inte detta även återspeglades bland våra mindre företag.

Aktiemarknaden en tydlig konjunkturindikator

Mårder menar att aktiemarknaden är en tydlig indikator var konjunkturen är på väg. Den starka marknaden de senaste två åren har visat på en tydlig uppgång men Mårder är ändå osäker på kommande år.

– Aktiemarknaden ger normalt tydliga signaler om vad vi kan förvänta oss konjunkturellt framöver. Ska vi lita på aktiemarknaden just nu så innebär den starka uppgång vi fått uppleva under mer två års tid att vi står inför en ordentligt förbättrad konjunktur. Just nu är däremot mitt förtroende för börsen som framtidssiare lågt. Detta har att göra med de konflikterande signaler som jag upplever när jag å andra sidan studerar kreditmarknaden. Såväl korta som långa räntor är just nu på rekordlåga nivåer, vilket antyder att återhämtningen kommer att ta längre tid än aktiemarknaden indikerar. Min uppfattning är att utfallet snarast kommer att landa någonstans mellan aktiemarknadens uppskruvade nivåer och kreditmarknadens pessimistiska bild.

Vi tackar Günther Mårder för hans kommentarer och ser framemot att se vad resultatet från höstens Affärsbarometer visar. Under vecka 43 publicerar vi första resultatet av Visma Affärsbarometer på visma.se/affarsbarometern. 

Mest populära

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.