Tillbaka till huvudmeny

Strax dags för semester

Nu när semestrarna närmar sig så kommer nog ett flertal frågor gällande just semestern att dyka upp för både arbetstagare och arbetsgivare. Nedan har vi listat några av de vanligaste frågorna som vi får.

Semester
Semester

Nu när semestrarna närmar sig så kommer nog ett flertal frågor gällande just semester att dyka upp för både arbetstagare och arbetsgivare. Nedan har vi listat några av de vanligaste frågorna som vi får.

Hur mycket bestämmer den anställde över sin semester och hur mycket kan arbetsgivaren bestämma?

  • Under juni–augusti har den anställde rätt till en ledighetsperiod om minst fyra veckor. För resten av året och de återstående semesterdagarna ska den anställde och arbetsgivaren gemensamt komma fram till hur de tas ut.Kan ni inte komma överens är det arbetsgivaren som i slutändan bestämmer när det är lämpligt att ledigheten förläggs.

När har anställda rätt till betald semesterledighet?

  • Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. För att få betald semester måste den anställda tjäna in denna. Det görs året innan semestern tas ut. Semesteråret är tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid året innan semesteråret är intjänandeåret.För att ha rätt till alla 25 betalda semesterdagar ett semesterår måste den anställda ha arbetat ett helt intjänandeår. Är inte så fallet får den anställda betalda semesterdagar i förhållande till antalet arbetade dagar intjänandeåret. Det räknas ut enligt följande formel: antal anställda dagar under intjänandeåret/365 dagar på året x 25 antal semesterdagar Exempel: En anställning startar den 1 januari. Den anställde hinner då arbeta 90 dagar fram till och med den 31 mars. Den anställde har då rätt till sju betalda semesterdagar nästkommande semesterår som börjar den 1 april. Det räknas ut enligt följande:
    90/365 dagar x 25 = ca 6,16 som avrundas uppåt till 7 dagar.
    Förutom dessa 7 betalda semesterdagar har den anställde rätt till 18 obetalda semesterdagar.

Kan arbetsgivaren tvinga anställda att ta ut obetald semesterledighet?

  • Nej

Kan semester tas ut i halvdagar?

  • Nej, semester beräknas alltid i hela dagar.

Tjänas semesterdagar in när man är sjuk?

  • Ja, frånvaro på grund av sjukdom är semesterlönegrundande. Dock max i 180 dagar.

Tjänas semesterdagar in när man är föräldraledig?

  • Ja, föräldraledighet är semesterlönegrundande. Dock max  i 120 dagar

Är semesterlagen krånglig?
Om man med krånglig menar svår så är svaret nej. Dock är den omfattande med många undantag. Så att ha koll på alla regler och avvikelser är en stor utmaning. Fler frågor angående semestrar som till exempel vad skillnaden på semesterlön och semesterersättning är eller hur många semesterdagar man kan spara kan du enkelt få svar på. Prata med din kontaktperson så hjälper han/hon dig att räta ut alla frågetecken.

Om du är intresserad av outsourcing av lönetjänster så kan du läsa mer om det här

Lönehantering hos Visma

Mest populära