Tillbaka till huvudmeny

Stark optimism bland företagen trots skakig världsekonomi

Just nu följer alla världens regeringar, börsanalytiker och ekonomer den politiska utvecklingen i USA. Vad som beslutas kring processen vidare för skuldtaket kommer att påverka världsekonomin, men hur mycket den kommer att påverkas tvistar man om. Många ser en annalkande kris därför att man inte kan hitta långsiktiga lösningar kring skuldsättning och tillväxt.

Just nu följer alla världens regeringar, börsanalytiker och ekonomer den politiska utvecklingen i USA. Vad som beslutas kring processen vidare för skuldtaket kommer att påverka världsekonomin, men hur mycket den kommer att påverkas tvistar man om. Många ser en annalkande kris därför att man inte kan hitta långsiktiga lösningar kring skuldsättning och tillväxt. 

Men om vi istället tittar på Sverige får vi en annan bild. Faktum är att små och medelstora företagare i Sverige är ganska optimistiska om framtiden, och mest optimistisk är man i Västerbotten.

Affärsbarometern tar tempen på ekonomin

En gång i halvåret utför vi Affärsbarometern då små och medelstora företagare svarar på hur de ser på sin försäljning och sina inköp de kommande sex månaderna. Då små och medelstora företag står för hälften av näringslivets omsättning ger resultatet en god fingervisning om framtiden.

Det skulle vara lätt att tro att kriserna i omvärlden gör företagarna osäkra om framtiden. Men resultatet av Affärsbarometern visar annorlunda.

Jämför vi höstens resultat med vårens siffror kan vi se stora likheter, både när det gäller andelen som tror på ökad försäljning och andelen som tror på ökade inköp. Gör vi istället den kanske mest intressanta jämförelsen och tittar på oktober förra året ser vi desto större skillnad. Höstens resultat visar att 45 procent tror på en ökad försäljning, jämfört med låga 33 procent under hösten 2012.

Experter spår dock en ljusare konjunktur

Trots USA:s oroliga ekonomi förklarar Felländer och Kennemar från Swedbank att konjunkturen börjar ljusna i euroländerna, vilket även smittar av sig på konjunkturen i Sverige. De menar också att denna optimism med stor sannolikhet kommer att hålla i sig framöver. Vi kan därför ännu inte se några tecken på att den oroliga världsekonomin skulle påverka konjunkturen i Sverige.

Resultatet av Affärsbarometern bekräftar att företagare inte längre befarar en kommande lågkonjunktur. Bland de som spår minskad försäljning kommande halvåret tror nu bara 23 procent på att lågkonjunktur kommer att påverka försäljning, jämfört med i våras då siffran låg på hela 61 procent.

Vi konstaterar att trots en skakig världsekonomi förblir Sveriges optimism stabil.

 Västerbotten i topp

Den mest uppseendeväckande klättringen på höstens topplista är Västerbotten. Från att i våras legat på en 19:e plats har de nu glidit upp i ledning. Både om man tittar på förväntad försäljning och förväntade inköp är det västerbottningarna som ligger i topp.

Grannlänet Västernorrland ligger kvar på andra plats, och man undrar om det kanske är på Norrlands västkust framtiden finns. Vi ser redan framemot nästa års Affärsbarometer för att se om trenden fortsätter.

Nu hoppas vi att de svenska företagarnas optimism håller i sig och att världsekonomin stabiliseras.

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.