Tillbaka till huvudmeny

Snart kan “spara kvitton” och utskrivna fakturor vara historia.

Kravet på att spara papperskvitton och annat pappersmaterial med räkenskapsinformation kan avskaffas redan till sommaren…

Hej då till kvitton på papper?

Äntligen! Får man ändå lov att säga. I Norge slopade man kravet på att spara pappersoriginal av kvitton sedan för fem år sedan (2019) och det känns inte en dag för tidigt att vi kanske redan i sommar kan hej då till att spara på mängder av papper vars innehåll vi redan har digitalt.

Att man nu föreslår att kravet på att spara papperskvitton, pappersfakturor och annat pappersmaterial med räkenskaps­information avskaffas är en välkommen nyhet. Enligt regeringens pressmeddelande kommer detta innebära en besparing för företagen på 3,9 miljarder kronor per år. Minst, tänker jag eftersom den studien gjordes 2021 och endast omfattade 435 000 företag….

Som systemleverantör erbjuder vi sedan länge lösningar för all sorts digital hantering av kvitton och fakturor, vilket självklart underlättar för våra kunder i dag. Men det blir ju aldrig riktigt automatiserat och sömlöst när papprena alltid måste hanteras. När de nya reglerna – förhoppningsvis – träder i kraft 1 juli 2024 såsom förslaget lyder kommer mycket bli ännu bättre och enklare för våra kunder. 

Att skanna in ett papperskvitto är enkelt. Det krångliga är att spara alla papper och hålla reda på dem i tre långa år, såsom vi gör i dag. 

Jag ser fram emot att kunna slänga papperskvittot så snart jag skannat in det med mobilen samt att andelen digitala kvitton kommer öka i en snabbare takt. Och jag vet att denna stora och viktiga regeländring kommer påverka våra kunder och andra svenska företag mycket positivt. Manuell hantering av kvitton, utlägg och fakturor är en gigantisk tidstjuv som det verkligen är dags att förpassa till det förgångna. 

Vad kan du och dina kollegor göra annorlunda i och med denna förändring? Hör gärna av dig om du vill bolla funderingar eller har frågor kring digitalisering, ni hittar mig på LinkedIn.

Mest populära