Tillbaka till huvudmeny

Smarta bevakningar sparar tid för Region Norrbotten

Region Norrbotten jobbar ständigt med att fånga upp och förebygga felärenden och tidskrävande justeringar. Till sin hjälp har de Quick Report Studio som gör att de kan skapa rapporter och informationsbrickor som presenterar data på ett bra sätt.

Daniel Widman är förvaltningsledare och systemansvarig för samtliga HR- och personaladministrativa system i Region Norrbotten, där bland annat Personec P ingår. Systemen används av 6 500 anställda, varav 400 chefer. 

Största utmaningen med jobbet är enligt Daniel Widman att förebygga glapp mellan olika system och bygga den komplexa kartan med integrationer. Ett arbete som blir mycket lättare sen de började använda Quick Report Studio. I verktyget kan de göra egna SQL-skript och få dem presenterade på ett snyggt sätt via en rapport och/eller bricka i Visma Window. 

– För oss ger Quick Report Studio en möjlighet för HR-, löneavdelningen och chefer att själva göra kontroller direkt mot olika användargrupper, istället för att vi tar fram rapporter åt dem. Med verktyget kan vi samla och presentera relevant data för att effektivisera vardagen, säger han. 

Hittills har Daniel Widman och hans två kollegor skapat 86 olika rapporter som används flitigt av såväl lönehandläggare och systemförvaltare som chefer och medarbetare.

– Det är beroendeframkallande när man väl börjat, konstaterar han med ett skratt.

Daniel berättar att de har ett batteri av olika kontroller. Syftet är att stötta användarna genom att fånga upp, meddela och förebygga felärenden och tidskrävande justeringar i efterhand. Till exempel har cheferna i region Norrbotten inte en övergripande behörighet utan måste välja enhet för att attestera. Nu pågår därför ett arbete som ska resultera ett meddelande i Visma Window som visar eventuella åtgärder per enhet så att man inte behöver logga in på flera ställen. 

– Allt eftersom vi får in felärenden jobbar vi med nya bevakningar som stöd för lönehantering och personaladministration, och i slutändan även för medarbetaren själv, säger Daniel Widman.

Att jobba med Quick Report Studio är något han verkligen kan rekommendera.  

– Konceptet med fasta rapporter är en bra start, men vi insåg att vi kommer behöva fler rapporter i takt med att vi inkluderar fler användargrupper. Styrkan med Quick Report Studio är att inte alla behöver få samma rapport, utan du kan anpassa utfallet och hur det presenteras efter mottagaren.