Tillbaka till huvudmeny

Småföretagens miljömedvetenhet minskar

Färre än hälften av Sveriges småföretagare tar hänsyn till miljön när de gör inköp till företaget. Trenden med stigande miljömedvetenhet är bruten och för första gången pekar utvecklingen nedåt. Det visar Vismas Affärsbarometer, en ny undersökning bland 1400 små och medelstora företag.

Efter flera år av stigande miljömedvetenhet sjunker nu småföretagarnas hänsyn till miljön.
Efter flera år av stigande miljömedvetenhet sjunker nu småföretagarnas hänsyn till miljön.

Trendbrott: Färre än hälften av Sveriges småföretagare tar hänsyn till miljön när de gör inköp till företaget. Trenden med stigande miljömedvetenhet är därmed bruten och för första gången pekar utvecklingen nedåt. Det visar Vismas Affärsbarometer, som bygger på en ny undersökning bland 1400 små och medelstora företag.

Vi har nyligen genomfört vår tolfte upplaga av Affärsbarometern bland 1400 små och medelstora företag över hela landet. När det gäller försäljning och framtidstro ser det bra ut … men tittar vi på småföretagens miljömedvetenhet är det dyster läsning. Efter att ha ökat stadigt i tidigare undersökningar så har plötsligt hänsynen till miljön vid inköp börjat dala. En positiv trend är bruten och det är minst sagt beklagligt. Små och medelstora företags miljömedvetenhet är oerhört viktig eftersom de utgör 99 procent av alla Sveriges företag. Som du kan räkna ut har de stor miljöpåverkan och deras inställning i frågor som rör klimat och miljö är av största vikt.

Miljömedvetenheten sjunker. Färre än hälften tycker att de tar hänsyn till miljön vid inköp till företaget.
Miljömedvetenheten sjunker. Färre än hälften tycker att de tar hänsyn till miljön vid inköp till företaget.

Sjunkande miljömedvetenhet på jobbet och privat

49 procent av företagarna anser sig ta hänsyn till miljön när de gör inköp till företaget. Det är en minskning med tre procentenheter jämfört med vårens undersökning. Samma trendbrott och sjunkande tendens märks när det gäller privata inköp. Här uppger 63 procent att de tar hänsyn till miljön, även det en minskning med ett par procentenheter från i våras.

Miljöpåverkan minst viktigt i rangordningen

Miljöhänsyn hamnar även sist när småföretagarna rangordnar vilka kriterier som är viktigast vid företagsinköp. 48 procent anser att miljöpåverkan är det minst viktiga kriteriet, en ökning med fem procentenheter sedan förra undersökningen. Men fler än fyra av tio småföretagare menar att lägre pris skulle öka deras miljöhänsyn i frågan. Miljömedvetenhet är med andra ord fortfarande en prisfråga trots de senaste årens prisutjämning mellan miljöanpassade produkter och övrigt sortiment inom många branscher. Något att komma ihåg för företag som vill plocka marknadsandelar framöver!

Om Affärsbarometern

Med Affärsbarometern kartlägger vi det ekonomiska klimatet och miljömedvetenheten bland Sveriges småföretag. Undersökningen hade i år ca 1400 deltagare. Vi har genomfört undersökningen sedan 2011 och detta är tolfte gången den genomförs. Se hela undersökningen och hur positiva företagarna är där du bor på visma.se/affarsbarometern.

Läs mer om Vismas Affärsbarometer

Mest populära

  • Agda PS – nästa generations lönesystem

    Det händer mycket runt lönesystemet Agda PS. Planen för Agda PS är exceptionellt spännande, både för befintliga kunder men också för nya. Jag har träffat Mikko Keinonen, Product Development Director på Visma Enterprise, för att ta reda på mer.

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.