Tillbaka till huvudmeny

Småföretagens framtidstro stabilare igen

Hälften av småföretagarna i Sverige tror att försäljningen kommer att öka det kommande halvåret. Det är en ökning jämfört med i höstas och ett tydligt tecken på en stabiliserad framtidstro bland landets mindre företag.

Vi har nu fått resultatet från vårens Affärsbarometer och det visar att nedgången från i höstas med fallande framtidstro är bruten. Nu ser landets småföretagare mer positivt på hur deras verksamhet kommer att utvecklas igen. Det var efter en flera år lång positiv trend som den i höstas bröts då småföretagarnas förväntningar på framtiden försämrades.

I höstas kunde vi se att det fanns flera olika faktorer bakom tillbakagången. Bland annat fanns det i de öppna svaren många som kände en stor osäkerhet kring det politiska läget och vilka förändringar som skulle komma att införas för företagarna. Många oroades speciellt av effekterna från att ROT och RUT skulle tas bort. Därför var det extra intressant att nu se om de politiska besked som kommit sedan dess hade haft en lugnande inverkan på företagens förväntningar.

När företagarna nu ser på vad som kommer att öka deras försäljning framöver är ökat antal försäljningskanaler den vanligaste orsaken. Det tyder på att det finns en tro på att marknaden är tillräckligt stark framöver och att de är beredda på att öka risken och investera sina pengar för att ta tillvara på tillväxtmöjligheter. Det är en tydlig signal till att framtidstron är stabil.

Vi ser samtidigt att antalet företagare som är oroliga för externa faktorer nu har sjunkit och det är viktigt för att våga utveckla den egna verksamheten. När vi den här gången ser på de öppna svaren är det väldigt få som pratar om politisk osäkerhet.

Sammantaget med den ökade optimismen om den egna verksamheten har alltså förutsättningarna för ett bättre ekonomiskt klimat skapats. Eftersom 4 av 5 arbeten skapas i mindre företag är detta en väldigt positiv signal för Sverige.

Om Affärsbarometern

Med Affärsbarometern kartlägger vi det ekonomiska klimatet bland Sveriges småföretag och undersökningen hade i år ca 1400 deltagare. Vi har genomfört undersökningen sedan 2011 och detta är elfte gången den genomförs. Se hela undersökningen och hur positiva företagarna är där du bor på visma.se/affarsbarometern.

Läs mer om Vismas Affärsbarometer

Mest populära