Tillbaka till huvudmeny

Småföretagares påverkan på den svenska ekonomin med Annika Winsth

Var femte småföretagare tror att försäljningen kommer att minska de kommande sex månaderna och 70 % av dessa tror att lågkonjunktur är orsaken. Här svarar Annika Winsth från Nordea på vad hon tror är orsaken till att siffrorna.

Två gånger per år tar vi pulsen på företagarklimatet i Sverige med Visma Advantage Affärsbarometer och vi undersöker hur småföretagare ser på framtiden. Höstens affärsbarometer visade en negativ trend. Var femte småföretagare tror att försäljningen kommer att minska de kommande sex månaderna och 70 % av dessa tror att lågkonjunktur är orsaken.

För att få en analys av siffrorna pratade jag med Annika Winsth, chefsekonom på Nordea. Jag undrade vad den negativa framtidssynen beror på. Är vi inne i en lågkonjunktur eller visar våra siffror bara småföretagares förväntningar?

”Lågkonjunkturen är här. Den globala avmattningen slår nu igenom på svensk ekonomi. Månadsstatistiken indikerar en klar inbromsning av framför allt industriproduktionen. Nordeas bedömning är att vi får ett svagt fjärde kvartal, men också att nästa år inleds svagt. Sett över ett antal kvartal har svensk ekonomi stagnerat”, svarar Annika.

Hur påverkar detta ekonomin i stort?

Att företagares pessimism har ökat är tydligt, men frågan är hur detta påverkar ekonomin i stort. Vad händer när en ökad andel företagare ser en negativ trend i kikaren?

”Psykologin spelar in. Svaghetstecken och osäkerhet om den ekonomiska utveckling får såväl företag som hushåll att avvakta med konsumtion, investeringar och anställningar. Företagen är idag mycket snabba med att vidta åtgärder om efterfrågan viker, vilket är nödvändigt för att klara den internationella konkurrensen. Hur hushållen agerar är mer osäkert”, säger Annika.

Men som vi vet är ekonomin i ett land sällan svart eller vit. För vissa privatpersoner är ekonomin god och människor har i realiteten pengar att konsumera. När jag pratar med Annika snuddar hon vid detta, och berättar vilka delar av ekonomin som också kan spela in för hur företagare och privatpersoner ser på framtiden.

”Å ena sidan är inkomsterna goda och bolåneräntorna har sänkts kraftigt i år. Å andra sidan stiger arbetslösheten.”

Var märks konjunkturtrender först i Sverige? Är småföretagare tidiga? 

”Sverige är en liten, öppen ekonomi och det är därmed oftast den globala utvecklingen som driver konjunkturutvecklingen. De stora exportföretagen drabbas därmed normalt först. Därefter slår det mot underleverantörer och sist mot hemmamarknaden”, säger Annika.

Enligt Annika är vi alltså inne i en lågkonjunktur, och precis som småföretagarna har förutspått i vår undersökning ser hon heller ingen ljusning i slutet på året eller i början på nästa. Dock ser vi samtidigt med de negativa förväntningarna en vilja hos de mindre företagen att fortsätta investera i modernare system och nya säljkanaler. Nu är det hög tid för politiker och lagstiftare att agera så de mindre företagen ska känna sig trygga och våga fortsätta satsa framåt.

Som vi tidigare nämnt står de mindre företagen för hälften av omsättningen i det privata näringslivet och en negativ framtidssyn hos dem är alltid oroande – oavsett orsak.

Vill du ha mer information om företagarnas syn på framtiden, kan du se hela Visma Advantage Affärsbarometer.