Tillbaka till huvudmeny

Småföretagares attityd påverkar Sveriges ekonomi

Att förutsäga ekonomisk framtid är svårt, speciellt om man vill blicka en bit in i framtiden. Vi genomför Vismas affärsbarometer två gånger om året för att undersöka affärsläget bland små och medelstora företag.

Att förutsäga ekonomisk framtid är svårt, speciellt om man vill blicka en bit in i framtiden. Det är vanligt att man snarare prickar fel än helt rätt. Det gäller även för dem som borde veta och som sitter inne på mest kunskap.

Enligt TT, som har tittat på hur BNP-prognoserna i vårpropositionen har slagit ut de senaste 15 åren, ligger prognoserna 2,1 procentenheter från det verkliga resultatet.

Dagens Nyheter berättar att rekordet i felträff inträffade 2008 när prognosen sa 1,8 procent tillväxt och resultatet blev -5,0 procent. Alltså negativ tillväxt. Detta visar tydligt hur svårt det kan vara att tyda rätt när det gäller tillväxt.

Kan förändrad attityd ge bättre indikationer?
Ett sätt att göra en prognos är att undersöka vilka attityder som finns hos företagare just nu. Den 22 oktober 2012 publicerade vi Visma Advantage Affärsbarometer som visar vad små och medelstora företag tror om framtiden och hur de tänker spendera pengar, om de tror på vinst eller förlust. Resultatet visar att den optimistiska trend som vi kunde se i våras har förbytts mot en klart ökande pessimism.

•    20 % av företagarna tror på minskad försäljning (12 % i våras)
•    33 % procent tror på ökad försäljning (48 % i våras).
•    70 % anger lågkonjunkturen som anledning till försämringarna.

Detta är siffror som inte bara rör enskilda småföretag utan den svenska ekonomin i stort. De mindre företagen står för omkring hälften av omsättningen i det privata näringslivet. Deras ökade pessimism om framtiden är därför något som ska tas på allvar och ses som en indikation på vart konjunkturen är på väg.

Vad betyder småföretagares framtidsutsikter för framtiden?
Vad är din åsikt om småföretagarnas betydelse för svensk ekonomi? Förvånar det dig att 70 procent anger lågkonjunkturen som orsak till att deras försäljning väntas minska? Vad innebär det för Sverige om pessimismen ökar i små och medelstora företag?

Läs mer och ta del av resultatet från Visma Affärsbarometer här.

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

  • Rade tog ett snedsteg upp i karriären

    På Visma är karriärvägarna oändliga, menar Rade Kocovski som snart kliver in i rollen som vd på Inyett – ett av Vismas bolagsförvärv under de senaste åren.