Tillbaka till huvudmeny

Småföretagare tar allt större hänsyn till miljön

Hälften av landets småföretagare tar redan hänsyn till miljön när de gör inköp till företaget, men vad händer om vi kan inspirera resterande företag att göra likadant?

Hälften av landets småföretagare tar redan hänsyn till miljön när de gör inköp till företaget, men vad händer om vi kan inspirera resterande företag att göra likadant?

I vår Affärsbarometer ser vi en stark vilja och ett intresse bland småföretagarna att ta hänsyn till miljön vid inköp, och det ökar stadigt dessutom. Eftersom småföretagen utgör majoriteten av Sveriges näringsliv har deras inställning stor betydelse och kan vi få ännu fler att bli mer miljömedvetna kan vi påverka miljön desto mer. Det viktigaste steget dit är att nå ut med handfasta, konkreta råd för hur man som enskilt företag kan öka sin miljöhänsyn.

Vi ser även att endast var fjärde småföretagare har en nedskriven miljöpolicy med tydlig målsättning och närmare fyra av tio småföretag saknar både miljöpolicy och miljömål. Detta visar att utvecklingen går långsammare jämfört med inköpsbeteendet, vilket kan bero på att det är svårt att se ett direkt värde av en nedskriven policy.

Vi föreslår att du som småföretagare börjar med att fokusera på enkla och konkreta åtgärder som kan appliceras direkt, istället för att som första steg lägga tid på att ta fram en formell miljöpolicy.

5 tips till företag för att öka miljöhänsynen vid inköp:
  1. Byt till miljömärkt kontorsmaterial
  2. Köp enbart in ekologisk frukt eller fika
  3. Minska antalet resor genom video- och telefonmöten
  4. Byt till miljömärkt el
  5. Undvik onödiga utskrifter

Läs mer om Vismas Affärsbarometer

Mest populära