Tillbaka till huvudmeny

Småföretagare som bryr sig stort om miljön

Hur viktig är miljön vid företags inköp egentligen? Hur långt är du beredd på att gå för att värna om miljön när du gör inköp? Den frågan har jag funderat på, och vi ställde just den frågan när vi genomförde Visma Advantages Affärsbarometer i början på oktober.

Hur viktig är miljön vid företags inköp egentligen? Hur långt är du beredd på att gå för att värna om miljön när du gör inköp? Den frågan har jag funderat på, och vi ställde just den frågan när vi genomförde Visma Advantages Affärsbarometer i början på oktober.

Svaret blev att endast fyra av tio företagare upplever att de tar stor miljöhänsyn vid inköp. Men skillnaderna i landet var stora. De län som ligger i topp är Värmland, Stockholm och Östergötland. I botten hittar vi Norrbotten, Dalarna och Blekinge.

Jag tycker att det är förvånande med tanke på hur viktig miljöfrågan är generellt idag. Jag tror att många företag kommer att få tänka om när det gäller miljön vid inköp när de inser att konsumenterna börjar ställa högre krav på miljöhänsynen.

Det finns en småföretagare som kämpar stort för miljön

Vi pratade även med en företagare som deltog i undersökningen och som Nya Wermlands Tidning skrev en artikel om. Björn Wennerström är egenföretagare och driver en lanthandel i Värmland. Han tycker att miljöhänsyn vid inköp är en självklarhet.

I artikeln förklarar Björn att han i största möjliga mån endast säljer frukt och grönsaker som är producerade i trakten. Han säljer dessutom hellre färdigrätter som är lagade i närheten istället för att sälja industriellt producerade färdigrätter.

Men varför kämpar en egenföretagare så mycket för att värna om miljön? Om det säger Björn: ”Ja, det är väl bara att gå till sig själv och tänka lite längre fram än vår livstid när barn och barnbarn ska ta över efter oss. Försöka göra så att det finns någonting att ta över helt enkelt. Det behövs så små insatser av var och en för att det ska betyda så mycket för miljön.”

Något för alla att fundera på…

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.