Tillbaka till huvudmeny

Småföretagare mer optimistiska än på länge

Vi kan vänta oss ett ekonomiskt läge som ser ljusare ut under 2014. Det är vad Tor Borg, chefekonom, SBAB, tror om det kommande året. Precis som Felländer och Kennemar tror även Borg att det globala konjunktursläget smittar av sig på landets företagare och att vi därför kan vänta oss en ökad optimism bland småföretagarna.

Det globala konjunktursläget har ljusnat

Borg förklarar att Sverige är ett litet exportberoende land och det som händer i omvärlden får stor påverkan även för små- och medelstora företag, och han menar att det globala konjunkturläget verkar ha blivit bättre de senaste månaderna.

– Både i USA och Europa rullar hjulen nu snabbare än tidigare och mycket av oron kring statsskulder och utsatta banker har bedarrat i takt med att ekonomiska indikatorer sett ljusare ut. Det ljusare läget i omvärlden bör naturligtvis smitta av sig på svenska företag.

Den inhemska ekonomin har stått för tillväxten

Borg påpekar att samtidigt som exportdelen av ekonomin sannolikt kommer att bidra till en ökad försäljning för småföretagen framöver så finns det fortfarande utrymme även för den inhemska delen att bidra. Precis som Felländer och Kennemar tror även Borg att lägre räntor, stigande inkomster och sänkta skatter kommer göra avtryck i ekonomin.

– Den inhemska delen av ekonomin har stått för merparten av tillväxten de senaste åren. Många tjänsteföretag har gynnats av detta. Låga räntor, stigande sysselsättning, ökade reallöner, en stark bostadsmarknad och ett högt sparande innebär att det finns utrymme för hushållen att fortsätta öka sin konsumtion framöver.

Risker skulle kunna medföra en svalare optimism

Utsikterna för små- och medelstora företag borde nu se ganska positiva ut i de flesta branscher, men Borg ser ändå två risker som skulle kunna rasera de klara utsikterna.

– Dels skulle den globala återhämtningen kunna komma av sig igen, som den gjorde 2011-2012 när PIIGS-länderna körde i diket och några länder fick räddas av EU. Många bedömare tvivlade då på om Euron skulle överleva. Det är osäkert vad som händer med tillväxtmarknader som Kina, när de senaste årens stora räntestimulanser nu börjar dras tillbaka. Fler svaga år för världsekonomin skulle markant dämpa företagsoptimismen även i Sverige. Den andra stora risken är om räntorna skulle börja stiga snabbt. Efter flera år med stigande bostadspriser och sjunkande räntor har svenska hushåll byggt upp en historiskt hög skuldsättning. Skulle räntorna stiga med ett par procentenheter – vilket i och för sig inte är särskilt sannolikt, men man kan aldrig vara säker – så skulle det gräva djupa hål plånböckerna och innebära att konsumtionen kommer att dras ned.

Utsikterna ljusare än på länge

Borg påpekar att utsikterna för landets företagare nu har ljusnat. Detta bekräftar även Vismas Affärsbarometer som visar att landets små och medelstora företag är mer optimistiska än på flera år.

– Sammantaget ser utsikterna för den svenska ekonomin och för små- och medelstora företag ljusare ut än på länge. Det saknas visserligen inte risker men de förefaller vara ganska små, åtminstone för tillfället, förklarar Borg.

Vi tackar Tor Borg för hans kommentarer och ser fram emot resultatet av Affärsbarometern som publiceras onsdagen 26/3 på visma.se/affarsbarometer. Mycket pekar alltså på att vi kommer att se ett positivt resultat med optimistiska småföretagare.