Tillbaka till huvudmeny

Småföretagare – du är viktig för miljön

Att köpa miljöanpassade produkter är förstås ett bra steg för att minska företagets negativa miljöpåverkan. Men det är inte det enda sättet. Vi ger dig tre tips som gör dina inköpsprocesser mer miljövänliga utan att det behöver kosta mer:

Vi tar inte hand om miljön som vi borde. Naturvårdsverket bedömer i sin senaste prognos att mycket få av de 24 miljökvalitetsmål som regeringen satt upp kommer att vara uppnådda år 2020 och här spelar du som småföretagare en stor och viktig roll. Småföretagarna står för 99 procent av alla företag i Sverige och  har därmed en stor inverkan på landets miljöarbete i stort.

Ett enkelt sätt att minska sin negativa miljöpåverkan är att ta ansvar för sina inköp. Trots det visar vår Affärsbarometer att endast hälften av landets småföretagare tar hänsyn till miljöaspekter vid inköp till företaget och många uppger att det är höga priser på miljövänliga produkter som hindrar dem.

Att köpa miljöanpassade produkter är förstås ett bra steg för att minska företagets negativa miljöpåverkan. Men det är inte det enda sättet. Vi ger dig tre tips som gör dina inköpsprocesser mer miljövänliga utan att det behöver kosta mer:  

  1. Köp närproducerat så långt det går. På så sätt minskar du transporterna och därmed utsläppen. Dessutom gynnas det lokala näringslivet, vilket i sig kan få positiva effekter för det enskilda företaget.
  2. Planera inköpen av förbrukningsvaror och gör färre, men större inköp. Genom att planera era inköp långsiktigt och kartlägga er förbrukning undviker ni brådskande och spontana inköp, samtidigt som det gynnar företagets ekonomi. Färre, men större inköp innebär dessutom färre transporter.
  3. Identifiera produkter och tjänster där små prisskillnader gör stor skillnad för miljön. Alla miljöanpassade produkter är inte dyrare än andra alternativ. Hos många taxibolag kan du exempelvis välja att boka en miljöklassad bil utan extra kostnad.

Vi hoppas att du som småföretagare inser hur viktig du är i landets miljöarbete. Genom mer miljösmarta inköp kan vi tillsammans redan i dag både bidra till att utsläppen minskar och till att Sveriges starka utveckling fortsätter.

Mest populära

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.