Tillbaka till huvudmeny

Skattehöjningar att vänta 2016

Nyligen presenterade regeringen sitt förslag inför budgetpropositionen för 2016 som förhandlats fram av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är en lång lista med åtgärder som riksdagen ska ta ställning till. Nedan förändringar kommer att läggas som förslag i budgetpropositionen för 2016. Vissa av dessa förslag fanns redan med i budgeten för 2015

Skatt 2016

RUT-avdraget

Som tidigare aviserat vill regeringen sänka rot-avdraget från 50 till 30 procent. RUT-avdraget för städarbete eller annat rengöringsarbete ska endast omfatta enklare arbete samt flyttstädning och inte tjänster som matlagning och läxhjälp. Taket för RUT-avdraget halveras till 25 000 kronor per person och år för dem som inte har fyllt 65 år vid årets ingång.

ROT-avdraget

Sänks från 50% till 30% från 1 januari 2016.

Skatt för pensionärer
Skatten kommer att sänkas för personer över 65 år så att de inte beskattas högre än löntagare yngre än 65 år.  Detta gäller för inkomster upp till 10 000 kr i månaden. Skatten sänks även för äldre personer som har en månadsinkomst på max 20 000 kr.

Samtidigt som arbetstagaren får mer i plånboken kommer arbetsgivaren få betala en särskild löneskatt på 6,15% för personer som har fyllt 65år.

Statlig inkomstskatt

För 2016 kommer inte den nedre skiktgränsen att räknas om (idag 430 200 kr) vilket innebär att fler personer kommer få betala statlig inkomstskatt. För 2017 kommer ytterligare justeringar att införas.

Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga

Fulla sociala avgifter för unga kommer att genomföras från 1 juli 2016.I det förslag som regeringen lagt fram kommer detta att ske redan 1 juni 2016.

Jobbskatteavdraget

Trappas ned för inkomster från ca 50 000 kr. Vid en månadslön på ca 123 300 kr, med genomsnittlig kommunalskatt, kommer avdraget att upphöra helt.

Enligt Decemberöverenskommelsen ska regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med Vänsterpartiet – som ju är den största partikonstellationen – få igenom både sina utgifts- och inkomstförslag när budgeten spikas för 2016. Därför är sannolikheten stor att nämnda skatteändringar träder i kraft, även om vi kommer att få höra många protester från både opposition och intresseorganisationer.